Kirkon tasa-arvopalkinto myönnettiin Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan tekijöille

Arkkipiispa Tapio Luoma palkitsi Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan tekijäjoukon Kirkon tasa-arvopalkinnolla. Kuva: Aarne Ormio

Kirkon tasa-arvopalkinto on myönnetty Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjalle. Palkinnon saivat kirjan toimittaja ja kirjoittaja Anni Tsokkinen sekä kirjan kirjoittajat Aino-Maija Elonheimo, Outi Elonheimo, Saara Huhanantti, Helena Kauppila, Tiina Kristoffersson, Minna Mannert, Selja Purovaara, Salla Ranta, Teemu Ratinen, Eeva-Kaisa Rossi, Satu Saarinen, Henna Salo ja Päivi Vähäkangas.

Arkkipiispa Tapio Luoma jakoi palkinnon tänään tiistaina. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.

Taantuvan tasa-arvon kirkko on kirjoituskokoelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Palkintoperusteissa todetaan, että teoksessa nimetään erilaisia käytännön toimia, joilla tasa-arvoa voidaan edistää kirkossa. Kirja on myös lisännyt julkista keskustelua asiasta. Kirjasta voit lukea lisää täältä.

– Taantuvan tasa-arvon kirkko on sekä kirkkoa haastava että myös kirkon uudistusta etsivä moniääninen teos. Se ei naulaa viimeistä sanaa asioihin vaan nostaa esiin myös kiperiä kysymyksiä. Kirja antaa äänen monien kokemukselle ja myös vaietuille asioille, Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus kertoo palkintoperusteista Kirkon viestinnän tiedotteessa.

– On toivon merkki kirkossa, kun voimme tunnistaa kipupisteet, emme hyssyttele niitä liiaksi ja otamme koetun elämän todesta.

Palkintorahoilla tuetaan Sateenkaariyhdistys Malkusta ja Kirkon Ulkomaanavun hanketta Nepalissa

Palkinnon saajille myönnettiin 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä.

Kirjan toimittajan Anni Tsokkisen mukaan rahat lahjoitetaan Sateenkaariyhdistys Malkukselle ja Kirkon Ulkomaanavun hankkeelle Nepalissa.

– Haluamme lahjoittaa palkintorahat työhön, jossa toteutuu yksi palkinnon myöntämisen keskeisistä perusteista: erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista, Tsokkinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa tekijät pitivät tärkeänä palkinnon kohdentamista sekä kotimaiseen että kansainväliseen tasa-arvotyöhön.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Nepalin hankkeen kohderyhmänä ovat etnisiin vähemmistöihin sekä muihin syrjittyihin ryhmiin kuuluvat, kuten sukupuolistuneen väkivallan uhreiksi joutuneet naiset, alaikäiset tytöt, vammaiset sekä naimattomat naiset.

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi

Kirkkohallitus perusti Kirkon tasa-arvopalkinnon vuonna 2017, ja se myönnetään joka toinen vuosi. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä sekä erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista.

Ensimmäinen tasa-arvopalkinto myönnettiin keväällä 2018 Oulun tuomiorovastille Satu Saariselle, joka kuuluu myös Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan tekijätiimiin.

Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan Kirkon tasa-arvopalkinnon yksi tärkeä merkitys on siinä, että se on osa oppimisprosessia, jossa kriittisesti kysytään, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kirkossamme.

– Osana kirkon virallista rakennetta palkinto antaa mahdollisuuden pohtia, missä kirkkona olemme onnistuneet ja missä epäonnistuneet, arkkipiispa Tapio Luoma sanoo.

Arkkipiispan mukaan palkitussa kirjassa kuvataan hyvin henkilökohtaisella tavalla, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumattomuus kirkossamme koetaan.

– Kirja antaa äänen lukuisille kirkon jäsenille, jotka odottavat hyväksyntää ja turvallista tilaa olla ja elää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Lue myös:

Kirja: Kirkossa sukupuoliroolit ovat ahtaat, vaikka Kristus tuli kirkastusvuorella ulos kaapista

Kirja: Kirkossa voidaan ratsastaa valtaan homokriittisyydellä samaan tapaan kuin politiikassa maahanmuutolla

Kirkon ensimmäinen tasa-arvopalkinto Oulun tuomiorovastille Satu Saariselle