Kirkon tutkimuskeskus jakoi apurahat vuodelle 2020 – katso lista kaikista rahoitusta saaneista

raha

Kirkon tutkimuskeskus on jakanut apurahansa vuodelle 2020. Apurahojen yhteissumma on 246 660 euroa ja apurahan saajia on 24. Tutkimuskeskuksen apurahoja myönnetään kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Tutkimusten painopistealueet vuosille 2018–2021 ovat kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa, kirkko ja yhteiskunnan murros, uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa, kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen sekä kristillisen perinteen välittyminen.

Suurimmat 20 880 euron apurahat myönnettiin väitöskirjatyöskentelyä varten kolmelle teologian maisterille:

Miika Aholalle, jonka työ God and the Church – Relation between God and the Church in The Church: Towards a Common Vision kuuluu ekumeniikan alaan ja käsittelee The Church: Towards a Common Vision -asiakirjan käsitystä Jumalan ja kirkon suhteesta, kirkon ykseydestä ja sen ehdoista.

Lari Launoselle, jonka työssä Natural Religion in Science, Theology and Society tarkastellaan kognitiivisen uskonnontutkimuksen teologista ja filosofista merkitystä. Työ kuuluu uskonnonfilosofian oppialaan.

Jonna Ojalammelle, jonka työssä Balancing in Between-Existential Meaning Making and Commitment in Spouses and Partners of People Experiencing Mental Illness käsitellään elämänkatsomuksen ja parisuhdesitoutumisen merkitystä henkilöillä, joiden puoliso on sairastunut psyykkisesti. Väitöskirja kuuluu käytännöllisen teologian alaan.

***

Kaikki jaetut apurahat suuruusjärjestyksessä:

Ahola, Miika: God and the Church – Relation between God and the Church in The Church: Towards a Common Vision. 20 880 e

Launonen, Lari: Natural Religion in Science, Theology and Society. 20 880 e.

Ojalammi, Jonna: Balancing in Between-Existential Meaning Making and Commitment in Spouses and Partners of People Experiencing Mental Illness. 20 880 e.

Liuski, Tiia: Suomalaisten sotilaspappien professio murroksessa: asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. 13 920 e.

Vuorela, Sanna: An Analysis of the Critical Discussion on the Doctrine of Atonement in Recent Anglo-Saxon Discourse. 13 920 e.

Koskela, Harri: Uskonnollisuuden yhteys koettuun henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen. 11 120 e.

Björkmark, Maria: Utvecklande av vården för personer som erfar lidande och ohälsa efter att ha lämnat ett religiöst samfund. 10 440 e.

Haapalainen, Anna: Institutionalized Religion and Change – Evangelical Lutheran Church of Finland. 10 440 e.

Kallas-Põder, Karin: The relationship between God and human in the context of divine predestination: investigation on the examples of Martin Luther and Mordecai Joseph Leiner. 10 440 e.

Kontro, Miia: Kuolema, kärsimys ja eutanasia: Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappien asenteet eutanasiaa kohtaan. 10 440 e.

Korkalainen, Milla: Deceased sibling in the life story of the bereaved - meaningful narratives of bereavement bonds. 10 440 e.

Leppälä, Kalle: Hyvä, paha, pyhä avioero? Selviytymisen kahdet kertojat. 10 440 e.

Mannström, Tuija: Oleminen on rakastamista, oleminen on lahjoittamista – Martti Lutherin käsitys trinitaarisesta Jumalasta. 10 440 e.

Niemelä, Sini: Kirkon uudet jumalanpalvelusyhteisöt ja uskontokasvatus. 10 440 e.

Nieminen, Mia: Asiantuntijat suomalaisen median vanhoillislestadiolaisuutta koskevassa keskustelussa 2010–2015. 10 440 e.

Pihlman, Arvi: Rescue and Exchange: Forming Social Relations and Negotiating Citizenship in the Rescue Industry. 10 440 e.

Piironen, Hanna Kaisa: Everyday Encounters. African Catholic Narratives on Agency and Embedding in Finland. 10 440 e.

Kyyrö, Jere: Uskonto – kansallisuus – kansalaisuskonto. Suomalaisuuden kilpailevat määreet politiikan ja median kentillä. 5 100 e.

Pajari, Ilona: Sata vuotta siviilihautajaisia Suomessa. Uskonnottomien hautajaisten historia, perinne ja kokemus. 5 100 e.

Hannikainen, Pietari: Uudet jumalanpalvelusyhteisöt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 4 500 e.

Repo, Heikki: Eucharistic Theology of the Evangelical Lutheran Church of Finland between 1945–2017. 4 500 e.

Sumela, Anne: Juhani Rekolan dialektinen kokemus Jumalasta. 4 500 e.

Myllys, Riikka: Spirituality in the loops. Craft-making as women’s everyday religion. 3 520 e.

Heikkilä, Ida Ulrica: Witness: Who, What and to Whom? The Concept of 'Zeugnis' in Contemporary German Protestant-Catholic Dialogues. 3 000 e.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.