Kirkon työehtoneuvotteluissa löytyi sopu – yksityiskohtia odotetaan julki ensi viikolla

Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta on saatu neuvottelutulos tällä viikolla. Kaksivuotisen sopimuksen yksityiskohdista kerrotaan julkisuuteen, kun kaikkien pääsopijaosapuolten hallintoelimet ovat hyväksyneet tuloksen.

Nyt sopimuksen sisällöstä tiedetään se, että palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti ja kiky-tunnit poistuvat.

Näillä näkymin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen yksityiskohdat julkistetaan torstaina 11.6.

Neuvotteluratkaisuun pääsemistä edelsi työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työneuvoston ratkaisu, joka koski uuden työaikalain soveltamista kirkon töissä. Työneuvosto antoi ratkaisunsa viime perjantaina 29.5. Ratkaisu ei ollut selkeästi työnantaja- eikä työntekijäosapuolen tulkinnan mukainen. Osapuolilla on ollut erimielisyys siitä, kuuluvatko kirkon hengellisen työn tekijät jatkossa työajan piiriin.

– Pidän työneuvoston ratkaisua itsenäisenä tulkintana työaikalain soveltamisesta, kommentoi Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja Paula Aaltonen.

Työmarkkinajärjestöt eivät ole halunneet ennen neuvottelutuloksen lopullista hyväksymistä avata julkisuuteen työneuvoston ratkaisua, sillä se on osa sopimusta. Ratkaisu on jo luettavissa työneuvoston verkkosivuilla.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen piirissä on 20 000 työntekijää. Neuvotteluissa on neljä pääsopijaosapuolta: työnantajaa edustava Kirkon työmarkkinalaitos sekä työntekijöitä edustavat JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkon työmarkkinaneuvottelut jumissa – valtakunnansovittelijaa pyydetään apuun

Kiista kirkon hengellisen työn tekijöiden työajattomuudesta jatkuu – sopimus päättyy kuun vaihteessa

Neuvottelut uuden työaikalain vaikutuksista hengelliseen työhön katkesivat ulosmarssiin