Kirkosta eronneiden määrä pysyi viime vuonna entisellä tasolla, eronneita noin 50 000

Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi Eroakirkosta.fi-sivuston kautta viime vuonna 49 814 jäsentä. Lisäksi Suomen ortodoksisesta kirkosta erosi sivuston kautta 721 jäsentä. Yhteensä eronneita oli siis 50 535.

Luvut koskevat vain Eroakirkosta.fi:n kautta eronneita. Kirkosta voi erota myös maistraattien verkkosivujen kautta. Kirkon viestintä tiedottaa 15. tammikuuta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneiden, kirkosta eronneiden, kastettujen ja kuolleiden määrät. Vahvistetut luvut saadaan tuolloin kirkon jäsentietojärjestelmästä.

Eroakirkosta.fi:n luvut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2016, jolloin sekä evankelis-luterilaisesta että ortodoksisesta kirkosta erosi palvelun kautta yhteensä 48 927 ihmistä. Marras-joulukuussa kirkosta eronneiden määrä oli tavalliseen tapaan korkeampi kuin aiempina kuukausina.

Lukemat poikkeavat merkittävästi kiivaimmista eroamisvuosista 2010 (84 110) ja 2014 (79 393). Eroakirkosta.fi-sivuston eromäärien virhemarginaali on neljä prosenttia, poikkeuksena vuosi 2010, jonka eromäärien virhemarginaali on kuusi prosenttia. Myös aiempien vuosien luvut sisältävät sivuston kautta evankelis-luterilaisesta kirkosta ja ortodoksisesta kirkosta eronneet.

Kuva: Eroakirkosta.fi-sivuston kuukausittain jaoteltua infografiikkaa kirkosta eronneiden määristä eri vuosina.

Lue myös:

Kirkosta erottiin 2016 enemmän kuin toissa vuonna – jää kauas eroaaltovuosien lukemista