Kommentti: Kirkkopolitiikassa toimii nyt kaksi porukkaa – ne, jotka puhuvat ja ne, jotka tekevät

Risti tiiliseinässä, Lapeenrannan kirkko

Kirkkopoliittiset toimijat jakautuvat tällä hetkellä kahteen porukkaan: niihin, jotka puhuvat teologiaa ja niihin, jotka tekevät teologiaa. Puhujien heimo nousi huomion kohteeksi viime viikolla. Kotimaa24 uutisoi kirjeestä, jonka 28 kirkolliskokousedustajaa ja kuusi pappia lähetti piispoille. Kirjeessä vaadittiin naispappeuden vastustajille lisää elintilaa kirkossa. Allekirjoittajat peräsivät erityisesti, että naispappeuden torjuvat messuyhteisöt saisivat toimia kirkon sisällä ja seurakuntien tiloissa.

Kiinnostavaksi kirjeen tekee se, että sen allekirjoittajat eivät itse vastusta naisten pappeutta. He totesivat kirjeessä, että kukaan heistä ei väistä pappia tämän sukupuolen perusteella.

Sen sijaan he puhuvat niiden puolesta, jotka eivät halua saada pappisvihkimystä, jos saman alttarin ääressä vihitään papiksi naisia. He vaikuttavat niiden miespappien puolesta, jotka eivät jaa ehtoollista yhdessä naispapin kanssa, ja niiden seurakuntalaisten puolesta, jotka eivät halua ottaa sakramenttia vastaan papilta, jos tämä on nainen.

***

Puhujien heimo oli asialla myös ainoassa kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseen liittyvässä aloitteessa, jota kirkolliskokous on käsitellyt. Viime vuonna tehdyn ja tänä vuonna hylätyn aloitteen allekirjoittajat eivät olleet niitä, jotka taistelevat samaa sukupuolta olevien kirkollisen avio-oikeuden etulinjassa.

Tulkaa kaikki -liikkeen edustajat eivät allekirjoittaneet aloitetta. Moni heistä nimittäin on sitä mieltä, ettei kirkolliskokouksen kantaa tarvitse odottaa. Tekijät vihkivät täyttä päätä ja vetoavat siihen, että maallinen laki velvoittaa vihkimään eikä kirkkolaki sitä erikseen kiellä. Puhujat allekirjoittakoot aloitteita!

***

Naispappeuden vastustajien asialla olevasta tuoreesta kirjeestä voi lukea viittauksia muihin ajassa oleviin puheenvuoroihin. Kirje oli osoitettu piispoille, mutta sillä viestittiin epäilemättä myös niille 41 naispuoliselle papille, jotka lähettivät vastaavan tukipyynnön piispoille viime keväänä.

Lisäksi kirje piti sisällään huomattavan paljon samaa retoriikkaa, jota toisaalla käytetään edistämään samaa sukupuolta olevien avioliittoa kirkossa. Kirjeen mukaan naispappeuden vastustajat eivät häviä kirkosta mihinkään, he haluavat pysyä kirkon yhteydessä, ja kirkon omat päätökset ovat vaikuttaneet vahvasti niihin hallitsemattomiin seurauksiin, jotka ovat ajankohtaisia nyt.

Argumentit on käytetty sateenkaariparien ja heitä vihkivien pappien puolesta niin monta kertaa, että puheenparren samankaltaisuus on paljon todennäköisemmin harkittu veto kuin pelkkää sattumaa.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.