Kommentti: Oikeuden päätös osoitti entistä vakavammin, että kirkko kompastui sateenkaariparien vihkimiseen

Pride 2016

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumota Oulun tuomiokapitulin rangaistus sateenkaariparin vihkineelle papille oli odotettua luettavaa. Oululainen pappi Árpád Kovács vihki samaa sukupuolta olevan parin elokuussa 2017. Kaksi kuukautta myöhemmin Oulun kapituli antoi hänelle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perusteluissa todettiin, että kirkon voimassa olevien säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista.

Tuomiokapituli oli tietoinen, että sen toimivaltaan ei kuulunut kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen. Sen sijaan tuomiokapituli näki tehtäväkseen valvoa oman papistonsa tehtävien hoitoa. Kovács oli toiminut vastoin silloisen piispa Samuel Salmen nimenomaista kieltoa.

Kovács haki kuitenkin oikaisuvaatimusta saamastaan rangaistuksesta. Kapituli hylkäsi vaatimukseen marraskuussa 2017. Kovács valitti hallinto-oikeuteen, jonka päätös on luettavissa täältä. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

***

Hallinto-oikeus toteaa lakipykäliin vedoten, että kirkolla on oikeus määritellä vihkimisen ehdot ja muodot. Lisäksi pappi on virkatehtäviä suorittaessaan velvollinen noudattamaan voimassa olevaa lakia, lain nojalla annettuja säädöksiä sekä työnantajansa antamia työnjohdollisia määräyksiä.

Mutta tässä on kirkon tahaton tai tahallinen virhe: kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä ei ole määritelty vihittävien parien sukupuolta sen jälkeen, kun uusi avioliittolaki tuli voimaan maaliskuussa 2017.

Hallinto-oikeuden mukaan tilanne on epäselvä ja sääntelemätön, sillä kirkko ei ole lain voimaantulon jälkeen määritellyt säädöstasolla kantaansa vihittävien sukupuoleen. Kirkossa on vedottu lausuntoihin ja kirjauksiin, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa.

Niinpä hallinto-oikeus toteaa, että Kovácsin saama kirjallinen varoitus on lainvastainen ja se on kumottava. Kapituli myös määrättiin korvaamaan Kovácsin oikeudenkäyntikulut. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että tuomiokapituli ei ollut esteellinen käsittelemään Kovácsin oikaisuvaatimusta, sillä kirkon hallinnossa ei tunneta niin sanottua toisen asteen jääviyttä.

***

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös oli varsin odotettu. Kirkossa on oltu tietoisia siitä, mitä kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkollisissa hallintopapereissa sanotaan vihkiparin sukupuolesta. Ei suoraan oikein juuri mitään. Vihkikaavassa kyllä puhutaan aviomiehestä ja aviovaimosta.

Kirkko kompastui ikään kuin omiin kengännauhoihinsa. Moni varoitteli etukäteen, että kannattaisi sitoa ne kunnolla, mutta jotenkin pököpäisesti kirkko löntysteli eteenpäin. Jotkut luottivat keppiin ja kapitulien rangaistuksiin, jos papit äityvät vikuroimaan vihkimisasiassa.

Syynä lyhytnäköiseen ratkaisuun on, että kirkko ei voi itselleen mitään eli kirkolliskokous on kykenemätön tekemään asiassa päätöksiä suuntaan tai toiseen. Määrävähemmistö estää muutokset.

Yksi eteenpäin vievä ratkaisu on ollut tarjolla. Sen esitteli kirkkososiologian emeritaprofessori Eila Helander selvityksessään syyskuussa 2017. Sen mukaan kirkko pitäytyisi omassa kannassaan, eli avioliitto olisi miehen ja naisen välinen, mutta kirkko antaisi papeille mahdollisuuden vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja tai siunata heidän liittojaan ilman, että pappeja rangaistaan.

Helanderin selvityksellä heitettiin lähinnä vesilintua, vaikka se kuvasi vallitsevan tilanteen ja ulospääsyn siitä. Näin kirkko olisi voittanut itselleen kunniallisesti lisäaikaa vaikka vuosikymmeniksi eteenpäin.

Ikävää, että tässä kävi näin. Nyt oikeuslaitos opettaa kirkolle sitä, miten lakia luetaan.

***

JÄLKIKOMMENTTI: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti, että se hakee valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä kyse on periaatteellisesta asiasta. Oululaiset "uhrautuvat" koko kirkon puolesta. Juridiikan termein ilmaistuna asian oikeustila on nyt kesken ja epäselvä. Tarvitaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu.

Sitä odotellessa kapitulien ei kyllä kannattaisi jaella rangaistuksiaan.

Kuva: Cristian Medel. Kuva on vuoden 2016 Pride-kulkueesta Helsingistä.

Täydennetty 18.6.2019 kello 14.28: Lisätty tieto, että päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kello 16.52 lisätty jälkikommentti.

Lue myös:

Oulun tuomiokapituli aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä kumota sateenkaaripapin saama varoitus

Hallinto-oikeuden päätös innoitti piispa Teemu Laajasalon puolustamaan sateenkaariparien vihkioikeutta

HS: Oikeus kumosi papin saaman rangaistuksen homoparin vihkimisestä – Rangaistu Árpád Kovács kommentoi päätöstä Kotimaa24:lle

Risto Voipion blogi: Eestäns löytää

Arkistojuttu (2017): Piispainkokous linjaa: Kirkon on syytä säilyttää vihkioikeutensa

Arkistojuttu (2017): Eila Helander: Kirkolliskokouksen on pakko tehdä jokin päätös vihkimisestä

Arkistojuttu (2017): Selvitys: Kirkko ei luovu avioliitto-opetuksestaan, mutta sateenkaaripareja saa vihkiä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.