Konservatiivit vaalivoittajia – paitsi Helsingissä ja Espoossa

Äänestysliput

Vaalitulos osoittaa, että Helsingissä vaalit ovat voittaneet liberaalit, mutta muualla Suomessa konservatiivit ovat enemmistössä. Helsingissä seurakuntavaaleissa läpimenneissä on poikkeuksellisen paljon naisia niin sanotusta eroherkimmästä, irrallisten, segmentistä.

Helsingin valituista 92 % kuuluu liberaaleihin. Espoossa liberaali-konservatiivi-suhde on 64 % liberaaleja ja 36 % konservatiiveja. Vantaalla puolestaan suhde on 42 % liberaaleja ja 58 % konservatiiveja. Helsinki ja Espoo poikkeavat siis koko muun Suomen kirkollisesta kentästä.

Analyysi perustuu Kotimaa Oy:n toteuttamaan Jäsen 360° -tutkimukseen, joka kertoo suomalaisten seurakunta- ja kirkkosuhteesta. Segmentoinnissa väestö on ryhmitelty erilaisten asenteiden ja elämäntapojen mukaisiin ryhmiin. Segmentoinnin perusteella suomalaiset ja siten myös seurakuntavaalin ehdokkaat voidaan jakaa neljään kategoriaan, joista irralliset (40 %) edustavat suurinta joukkoa, seuraavana uskolliset (30 %), maltilliset (20 %) ja avomieliset (10 %). Pääsegmentit on edelleen jaettavissa 10 alasegmenttiin, joita analyysissä on myös hyödynnetty.

Vaalitulosten mukaan valitut luottamushenkilöt edustavat koko maan tasolla 20 % irrallisia, 25 % maltillisia, 14 % avomielisiä ja 41 % uskollisia.