Kysely: Joka kolmannen mielestä papit ovat liian liberaaleja

Tennarit ja papinpuku

Noin kolmannes suomalaisista ajattelee, että Suomen evankelis-luterilaiset papit ovat kannanotoissaan keskimäärin liian vapaamielisiä. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta kyselystä “Tiukkapipot ja vapaamieliset”, jossa mitattiin suomalaisten arvoja ja asenteita.

30 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämästä, että papit ovat kannanotoissaan liian vapaamielisiä. Vastaajan iällä ja sukupuolella ei näyttänyt juuri olevan vaikutusta mielipiteeseen, mutta vastaajan talouden tyypillä oli. Lapsiperheessä asuvista 33 prosenttia piti pappeja liian vapaamielisinä, kun sinkkutaloudessa asuvista vain 24 prosenttia piti pappeja liian vapaamielisinä.

Kyselystä käy myös ilmi että 59 prosenttia suomalaista luottaa kirkkoon eli suunnilleen saman verran kuin lehdistöön (57) ja ammattiliittoihin (52). Poliisiin sanoi luottavansa 91 prosenttia vastaajista.

Luottamus pappeihin oli kyselyssä 66 prosenttia, vuosi sitten 69 prosenttia.

Kyselytutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Siihen vastasi Suomessa 1 896 ihmistä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tulokset painotettiin iän (yli 20-vuotiaat) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Kuva: Olli Seppälä