Kysely: Mielikuvat seurakunnasta ovat suurissa kaupungeissa myönteisiä – erityisesti Seinäjoella

KOTIMAA 20131203 Seinäjoki, Lakeuden Risti. By Jyrki Johannes Tervo

Seurakuntien tulisi suurten kaupunkien asukkaiden mielestä keskittyä toiminnassaan erityisesti nuoriin ja lapsiin, vanhuksiin ja avuntarvitsijoihin. Mielikuvat seurakunnasta ovat yleisesti myönteisiä.

Tämä selvisi Kirkon tutkimuskeskuksen kyselystä, johon vastasi 6 500 suomalaista 12 isosta kaupungista.

Yli puolet (55 prosenttia) vastaajista ilmoitti mielikuvansa seurakunnasta myönteiseksi ja 41 prosenttia neutraaliksi. Seinäjoella peräti 70 prosenttia vastaajista määritteli mielikuvansa seurakunnasta myönteiseksi.

Myönteisimmin seurakuntiin suhtautuvat nuoret sekä yli 55-vuotiaat. Kaikkein kirkkokriittisimpiä ovat puolestaan 25–34-vuotiaat. Kirkko nähdään tärkeänä arvokasvattajana ja sukupolvien välisen tradition siirron tukijana.

Seurakunnat koetaan kyselyn mukaan luotettaviksi, mutta rutiininomaisiksi toimijoiksi. Niihin osataan turvautua kriisin kohdatessa. Ongelmaksi muodostuu suuren kirkkoinstituution kyvyttömyys vastata ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin, jotka liittyvät omiin elämänkysymyksiin.

– Kirkko näyttäytyy suurena instituutiona, jota vaivaavat laitosten vaivat: etäisyys ja persoonattomuus. Erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa ei tunneta seurakunnan työntekijöitä tai seurakunnassa käyviä, kirkko saattaa olla kasvoton, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki Kirkon viestinnän tiedotteessa.

Salomäen mukaan ennen kirkon jäsenyyden motiiviksi riitti pitkälti tapa ja perinne. Nykyään jäsenyyttä pohditaan omien kokemusten kautta.

– Henkilökohtaisen merkityksen löytäminen on hyvin yleinen trendi nykyisessä uskonnollisuudessa. Kirkon tulee olla tarpeellinen ja merkityksellinen omassa elämässä, jotta siihen halutaan kuulua.

Kyselyssä kysyttiin, mihin asioihin seurakuntien tulisi toiminnassaan erityisesti keskittyä. Lapset ja nuorisotyö sai selkeästi eniten mainintoja (41 prosenttia). Seuraavaksi tärkeimpänä pidettiin ikääntyneisiin keskittymistä (32 prosenttia) ja auttamista (28 prosenttia).

Perheisiin tai hengelliseen elämään keskittymistä tärkeimpänä piti 11 prosenttia vastaajista. Kirkollisia toimituksia erityisen tärkeinä piti vain viisi prosenttia ja messuja kolme prosenttia vastaajista.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Mukana olivat seuraavat paikkakunnat: Helsinki, Oulu, Tampere, Turku (ja Kaarina), Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Pori, Seinäjoki, Hämeenlinna, Rovaniemi ja Salo.

Kuva Seinäjoen seurakunnan pääkirkosta Lakeuden rististä: Jyrki Johannes Tervo

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.