Kysely: Muualla Euroopassa aktiivikristityt vastustavat maahanmuuttoa – Suomi on poikkeus

Ikkuna Turun tuomiokirkossa

Länsi-Euroopassa valtaosa ihmisistä ajattelee maallistumisesta huolimatta olevansa kristittyjä. Tieto selviää yhdysvaltalaisen tutkimuskeskuksen Pew'n suuresta kyselystä, jossa selvitettiin länsieurooppalaisten asenteita kristinuskoon, muihin uskontoihin ja yhteiskuntaan.

Kyselyssä oli mukana 15 maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti, Hollanti, Belgia, Saksa, Ranska, Sveitsi, Itävalta, Portugali, Espanja ja Italia.

Tulosten mukaan alle puolet länsieurooppalaisista pitää itseään 'ei uskontoaan harjoittavina kristittyinä' eli he ovat kristittyjä, jotka eivät harjoita uskoaan säännöllisesti tai ollenkaan. Heidän lisäkseen alle viidennes länsieurooppalaisista kertoi olevansa kirkossa säännöllisesti käyviä kristittyjä.

Alle neljännes kyselyyn vastanneista sanoi olevansa uskonnollisesti sitoutumattomia. Lisäksi viisi prosenttia kuuluu muuhun uskontokuntaan tai ei tiedä, miten vastaisivat kysymykseen uskonnollisesta vakaumuksestaan.

Molemmat kristittyjen ryhmät suhtautuvat myönteisesti kristillisiin instituutioihin ja kertovat kasvattavansa lapsensa kristillisesti. He myös suhtautuvat nationalismiin myönteisemmin kuin uskonnollisesti sitoutumattomat.

Yksi mielenkiintoisista havainnoista oli se, että kristityt suhtautuivat kielteisemmin maahanmuuttajiin Lähi-idästä tai Afrikasta kuin uskonnollisesti sitoutumattomat.

Esimerkiksi Italiassa 63 prosenttia kirkossa aktiivisesti käyvistä kannattaa sitä, että maahanmuuttoa rajoitettaisiin. Ei-harjoittavista kristityistä tätä mieltä on 51 prosenttia ja uskonnollisesti sitoutumattomista 36 prosenttia.

Maiden joukossa on muutama poikkeus, joista näkyvin on Suomi. Kirkkokansasta vain 19 prosenttia ajattelee, että maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa. Uskonnollisesti sitoutumattomista näin ajatteli 33 prosenttia ja ei-harjoittavista kristityistä 37 prosenttia.

Sen sijaan suomalaiset suhtautuivat kyselyn mukaan jyrkimmin islamiin. Kirkossa käyvistä kristityistä 67 prosenttia, ei-harjoittavista kristityistä 63 prosenttia ja uskonnollisesti sitoutumattomista 54 prosenttia sanoi, että islam ei sovi yhteen maan kulttuurin ja arvojen kanssa.

Esimerkiksi Ranskassa kirkossa käyvistä näin ajattelee 45 prosenttia, ei-harjoittavista kristityistä 41 prosenttia ja uskonnollisesti sitoutumattomista 20 prosenttia.

Suhtautuminen aborttiin ja samaa sukupuolta olevien avioliittoihin myönteinen

Valtaosa länsieurooppalaisista suhtautuu sallivasti aborttiin ja samaa sukupuolta olevien avioliittoihin. Mediaanina 81 prosenttia hyväksyy abortin ja 75 prosenttia samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Suurinta vastustus sateenkaariliittoja kohtaan on kirkossa käyvien suomalaisten keskuudessa. Heistä vain 30 prosenttia hyväksyy samaa sukupuolta olevien liitot. Vastaava luku Ruotsissa on 65 prosenttia.

Keskimäärin suomalaiset suhtautuvat sateenkaariliittoihin kuitenkin myönteisesti, sillä niitä puoltaa 86 prosenttia väestöstä.

Abortin suhteen suomalainen kirkkokansa osuu mediaanille muiden maiden kanssa. Heistä 52 prosenttia puoltaa aborttia. Kielteisimmin aborttiin suhtautuvat Norjan ja Irlannin kirkossa käyvät, kun vain vähän yli 40 prosenttia heistä kannattaa aborttia.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.