Lähetysseuran työ ulkomailla kasvoi viime vuonna

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön ohjattujen varojen määrä kasvoi viime vuonna. Lähetysseuran kotimaisen työn ja hallinnon kulut puolestaan vähenivät. Erityisesti rauhan ja sovinnon hankkeet laajenivat. Kirkollinen työ jatkoi lievää kasvuaan jo kolmatta vuotta.  

Toiminnanjohtaja Seppo Rissasen mukaan viime vuonna ilmoitetut kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset synnyttivät halun auttaa.

– Seurakunnat, yhteisöt ja yksittäiset lahjoittajat halusivat varustaa omilla lahjoituksillaan etukäteen meitä tähän meneillään olevaan vuoteen. Tällä tuella voimme osittain lieventää niitä vaikeuksia, joita leikkauksista aiheutuu.

Suomen Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime vuonna 31,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 30,1). Lähetysseuran menot olivat 29,8 miljoonaa euroa (29,1).

Ulkomaisen työhön käytettiin 22,4 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia kaikista kuluista. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 5,1 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,3 miljoonaa.

Lähetysseuran vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 0,7 miljoonan euron ylijäämää. Toiminnallinen ylijäämä ilman omaisuuden myynnistä syntyneitä myyntivoittoja oli 0,1 miljoonaa euroa.

Kannatustuottoja Lähetysseura sai viime vuonna 19,6 miljoonaa euroa, saman verran kuin edellisvuonna. Ulkoministeriön avustuksia Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmaan saatiin 8,5 miljoonaa (edellisvuonna 8,3). Sijoitustoiminnan tuottoja ja muita yhteisiä tuottoja oli 3 miljoonaa.

Vuosi 2015 oli Lähetysseuran 157. toimintavuosi. Lähetysseura teki työtä 29 maassa 107 paikallisen kirkon ja järjestön sekä kirkkoliittojen kanssa. Vuoden lopussa Lähetysseuran palveluksessa oli 241 työntekijää.