Lastensuojelun asiantuntija tyrmää piispojen rippiselvityksen

Luterilaisen kirkon piispojen rippisalaisuutta koskeva selvitys asettaa edelleen rippisalaisuuden lapsen edun edelle, sanoo lastensuojelun asiantuntija, oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen. Mahkonen vaatii papin vaitiolovelvollisuutta koskevan erillismaininnan poistamista lastensuojelulaista.

Rippisalaisuus voi Mahkosen mukaan edelleen estää lastensuojeluilmoituksen tekemisen sosiaaliviranomaisille jo tapahtuneesta lapsen hyväksikäytöstä. Myös poliisille tehtävä ilmoitus suunnitteilla olevasta törkeästä rikoksesta on Mahkosen mukaan mahdoton, jos epäillyn nimeä ei voi rippisalaisuuden vuoksi paljastaa. - Poliisin on mahdotonta lähteä tutkimaan juttua, jos rikoksen tekijää tai epäiltyä ei ilmoiteta. Tulee vaikutelma, että tässä yritetään kauniisti sanottuna jossittaa, kun puhutaan siitä, että lapsen etu on ensisijainen, Mahkonen sanoo. Hän pitää piispojen selvitystä myös sekavana ja löytää siitä lukuisia asiavirheitä. - Tämä ei selkiytä tilannetta. Vaikka olen oikeustieteen tohtori ja olen kirjoittanut lastensuojeluilmoituksista kirjan, joudun miettimään, että mitä he tarkoittavat. Tässä selvityksen alussa annetaan lastensuojelusta preventiivinen (ennakoiva) kuva vaikka se on luonteeltaan regressiivistä (taannehtiva). Lain mukaan lastensuojelu tulee kysymykseen silloin, kun lapsi on jo kaltoin kohdeltu. Meillä ei ketään lasta oteta esimerkiksi huostaan siksi, että luultavasti hänelle voi jotain elämässä sattua. Mahkonen kummastelee myös sitä, että papeilta hänen mukaansa edellytetään selvityksessä rikoslain 15. pykälässä mainittujen rikosnimikkeiden tuntemista. - Sellaista ei missään nimessä voida odottaa. Jo yksin tämä paperi osoittaa, että juridinen tieto on kapeata. Siinä todetaan, että vanhentumisajoista säädetään rikoslain 20. luvussa. Ei säädetä, ei siellä puhuta vanhentumisajoista, Mahkonen sanoo. Hän pitää outoina myös selvityksen puheita pappien roolista tulevien rikosten estämisessä. - Minusta olennaista on se, että rikosten estäminen kuuluu poliisille poliisilain mukaan. On epäreilua antaa ymmärtää, että pappi pyrkii rikosten ennaltaehkäisyyn, sitä varten meillä on hirmu iso organisaatio, koko poliisitoimi. Pappien pitäisi auttaa poliisia, jotta he tässä tehtävässään onnistuvat. He eivät onnistu, jollei ilmoiteta, ketä epäillään tulevasta hankkeesta. Mahkonen heittää pallon peruspalveluministeri Paula Risikolle. - Lastensuojelulaista pitäisi ottaa pois se, että papin vaitiolovelvollisuudesta säädetään erikseen. Se olisi mielestäni STM:n tehtävä. Sen jälkeen kirkko voisi miettiä, että mitäs nyt tehdään kun se on poistettu sieltä. Tässä kirkon lausumassa ei ole tapahtunut mitään muutosta.

Tutustu piispainkokouksen selontekoon

Arkkipiispa: Ilmoitus- ja vaitiolovelvollisuus eivät ole ristiriidassa