Lestadiolaispastori sai varoituksen rippisalaisuuden rikkomisesta

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen rovasti Erkki Pirille sielunhoidollista keskustelua koskevan rippisalaisuuden rikkomisesta. Kapitulin mukaan Piri on kertonut luottamuksellisesta keskustelusta eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Keskustelun taustalla oli vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen piirissä Tornion rauhanyhdistyksellä pidetty kokous.  

Kapitulin mukaan vaitiolovelvollisuus sielunhoidossa on ymmärrettävä laajasti. Kirkkolain mukaan pappi ei saa ilmaista hänelle yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa uskottua asiaa eikä henkilöä, joka papille on uskoutunut.

Pappi voi kapitulin mukaan toimia herätysliikkeissä ja niiden luottamustehtävissä, mutta siten, ettei hänen toimintaansa missään olosuhteissa koeta painostamiseksi tai hengelliseksi väkivallaksi.

Kyseiseen kokoukseen rovasti Piri osallistui kantelijan pyynnöstä. Kokouksen aikana hänen roolinsa muuttui siten, että hänen olisi pappina ollut syytä todeta, ettei hän voi jatkaa keskustelua. Papin on oltava lojaali ensisijaisesti hänen puoleensa luottamuksellisesti kääntyneelle henkilölle sekä kirkon viran velvollisuuksille, ei muulle taustayhteisölle, kapituli toteaa ratkaisussaan.

Kapitulin päätös