Lestadiolaisten äänistä kova kilpalaulanta

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Peter Östman kertoo STT:lle uskovansa puolueensa saavan keskustan kustannuksella vanhoillislestadiolaisilta ainakin 10 000 lisä-ääntä erityisesti Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Syyksi Östman katsoo puolueensa kielteisen kannan sukupuolineutraaliin avioliittoon, uskonnon opetuksen puolustamisen sekä keskustan puoluejohdon liberalisoitumisen.

Kirkkohistorian professori, lestadiolaisuuteen paneutunut, Jouko Talonen pitää Östmanin visiota äänestäjien siirtymästä hyvin mahdollisena. Hän ei kuitenkaan ota kantaa Östmanin esittämiin lukuihin.

- Uskon keskustan nauttivan yhä suurinta vanhoillislestadiolaisten kannatusta ja tietyn kokoomuksen kannatuksen säilyvän, mutta poliittinen liikkumatila on vanhoillislestadiolaisten keskuudessa laajentunut viime aikoina.

Talosen tiedon mukaan vanhoillislestadiolaisuudessa ei ole enää reiluun kolmeenkymmeneen vuoteen nimetty "oikeita puolueita" äänestämistä varten. Kristillisdemokraatteja ei Talosen mukaan siis enää yksiselitteisesti torjuta.

Talonen analysoi kristillisdemokraattien kannatuksen kasvun alkaneen pienempien lestadiolaisen liikkeen haarojen, kuten rauhansanalaisuuden ja esikoisten piiristä ja laajenneen lestadiolaisuuden suurimpaan järjestöön vanhoillislestadiolaisuuteen.

- Viimeaikoina korviini on kantautunut tämänsuuntaista tietoa, ei savua ilman tulta, Talonen summaa.

Östmanin näkemystä näyttäisi tukevan se, että professorin arvion mukaan ruotsinkielinen Pohjanmaa on kristillisdemokraateille koko lestadiolaisen liikkeen näkökulmasta erityisen otollinen kannatusalue.

Keskusten kansanedustaja, vanhoillislestadiolaisuuteen lukeutuva pappi Seppo Särkiniemi huomauttaa Östmanille, että keskusta on selvästi ilmoittanut, ettei se halua sukupuolineutraalia avioliittolakia hallitusohjelmaan. Lisäksi hän sanoo omiensa olleen keskeisessä asemassa puolustamassa peruskoulu-uudistuskeskustelun yhteydessä uskonnon opetusta.

- En pidä suurta siirtymää todennäköisenä, yksittäiset ihmiset saattavat vaihtaa kantaansa, mutta mitään ilmiösiirtymää en tässä näe, hän puolustaa omiaan.

Särkiniemi myöntää, Östmanin näkemyksen, että keskustan puoluejohto on aiempaa liberaalimpi oikeaksi, mutta hän haluaa laajentaa näkökulmaa.

- Puoluejohto ei päätä yksin, kyseessä on laajempi demokraattinen prosessi. Valtaosa keskustalaisista on yhä perinteisellä kannalla. Näissä vaaleissa korostuvat puolueen kantaa enemmän ehdokkaan omat perusarvot.

Särkiniemi ennustaa toisen lestadiolaisten perinteisesti äänestämän hallituspuolueen, kokoomuksen olevan keskustaa liberaalimpien kantojensa vuoksi pulassa lestadiolaisten ääniä tavoiteltaessa.