Liikaa rakennuksia ja väärässä paikassa – ortodoksisen kirkon on vähennettävä kiinteistöjään

Vihannin tsasouna

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 2018 asettama työryhmä esittää ortodoksisen kirkon rakennuskantaan merkittäviä leikkauksia, ilmenee työryhmän kesäkuulta päivätystä raportista. Työryhmän mukaan rakennuksia on yksinkertaisesti liikaa, osa niistä on väärässä paikassa ja osa liian huonokuntoisia. Joitakin rakennuksia ei käytetä resurssien tai palveluksissa kävijöiden puutteen vuoksi. Rakennusmäärä on työryhmän mukaan myös liian iso seurakuntalaisten lukumäärään verrattaessa.

Raportti esittää, että seurakuntien ja kirkon hallinnollisten tilojen tulisi olla jatkossa pääsääntöisesti vuokratiloja. Myymällä mahdolliset hallintotilat ja vuokraamalla käyttöön tarvittava osa niistä, pystytään vapauttamaan pääomaa käytettäväksi ylläpidettävien kiinteistöjen korjaamiseen.

Myös useista tsasounista ja joistakin kirkoista luovutaan.

Mikäli esityksen mukaan päätetään toimia, kirkon rakennuskanta vähenee 280 rakennuksesta 72:een. Tällöin vapautuisi kiinteitä kustannuksia 1,8 miljoonaa euroa vuosittain ja laskennallinen rakennuskannan korjaustarve vähenisi 106 miljoonasta eurosta 27 miljoonaan euroon. Toimenpiteet on esitetty tulevalle 10–20 vuodelle.

Työryhmä myös esittää kirkolliskokoukselle päätettäväksi, että seurakunnat velvoitetaan keskittämään rakennustensa tekniset ja hallinnolliset palvelut palvelukeskuksen kiinteistötoimelle. Mikäli seurakunta ei suostu tähän päätökseen, seurakunnan millekään kiinteistökohteelle ei myönnetä kirkon varoista korjausavustuksia.

Työryhmä perustelee esityksessään, että esitetyt ratkaisut vapauttavat seurakuntien työntekijöiden aikaa seurakuntalaisten palveluun. Lisäksi esityksessä tavoitellaan seurakuntien hallinnon roolin selkeyttämistä ja tuen antamista kirkon sekä seurakuntien päättäjille niin päätösten valmisteluun kuin oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Kiinteistöjen nykyinen hoitotapa ja hoitotaso johtavat kirkkojen sekä muiden omistuskohteiden hallitsemattomaan rappeutumiseen, esityksessä todetaan.

Kuva: Olli Seppälä. Risti Vihannin tsasounan seinällä. Raportti esittää tutkittavaksi Vihannin tsasounasta luopumisen aikataulua.

Lue lisää:

Yle: Ortodoksisten seurakuntien määrä saattaa supistua kolmasosaan nykyisestä

Ortodoksinen kirkko tekee kiinteistökartoituksen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä