Maapallon väkiluku nousee 7 miljardiin 2011

Vuoden 2011 merkkipaalu ihmiskunnalle on 7 miljardin asukkaan rajan ylittyminen. Se tapahtuu todennäköisesti vuoden loppupuolella, mutta eräiden arvioiden mukaan kuitenkin mahdollisesti vasta vuoden 2012 alkupuolella.

Maapallon väkiluvun kasvu on viime vuosina ollut nopeaa. Vuonna 1999 rikkoutui 6 miljardin asukkaan raja. Väkiluku lisääntyi siis miljardilla vain 12 vuodessa.

On arvioitu että tästä eteenpäin väkiluvun kasvu hidastuisi. 8 miljardin raja rkkoutunee noin 2030 ja 9 miljardin raja joskus vuoden 2050 jälkeen.

”Vie yhden kokonaisen sukupolven ennen kuin pienempien perheiden – eli alhaisen syntyvyyden – vaikutus alkaa näkyä väestön kokonaismäärässä”, kirjoittaa globalisaatio John Parker Maailma 2011 -lehdessä, jota julkaisee The Economist. Lehti on ilmestynyt myös suomeksi yhteistyössä Kauppalehti Option kanssa.

”Jonakin päivänä seuraavien vuosien aikana maailma saavuttaa toisenkin merkkipaalun: puolet ihmiskunnasta elää sellaisissa maissa tai sellaisilla alueilla, jossa syntyvyys on 2,1 tai sen alle. Juuri 2,1 on ”korvaussuhde” eli se määrä, jonka verran lapsia maa tarvitsee pitääkseen väkilukunsa ennallaan. Tämä tosiasia johtaa siihen, että ajan mittaan väestönkasvu hidastuu ja vakiintuu”, John Parker kirjoittaa.