Martti Nissinen: Homoudesta puhuttaessa unohtuu usein vastuullinen raamatuntulkinta

Martti Nissinen, VT:n eksegetiikan professori

Jos huomaamme, että keskuudessamme on ihmiskäsityksemme vastaisia ihmisiä, niin kummassa on vika: näissä ihmisissä vai ihmiskäsityksessä, kysyi eksegetiikan professori Martti Nissinen alkukuusta järjestetyssä seminaarissa Nilsiän Aholansaaressa.

Herättäjä-Yhdistyksen järjestämän teologisen seminaarin aiheena oli sukupuolisuus ja seksuaalisuus. Nissinen vaati omassa esityksessään vastuullista raamatuntulkintaa.

Hänen mukaansa on pyrittävä hahmottamaan mahdollisimman totuudenmukaisesti sekä se maailma, missä Raamatun tekstit on kirjoitettu, että nykyinen maailma, jossa tekstejä nyt käytetään ja tulkitaan.

– Nämä maailmat on osattava pitää erillään, jotta sekä erot että yhtäläisyydet nähtäisiin oikein. Muuten käy niin, että istutamme nykyaikaiseen ajattelutapaan perustuvat käsitteet Raamattuun ja kierrätämme ne sieltä Jumalan sanana takaisin. Näen tätä tapahtuvan koko ajan, Nissinen sanoi.

Erityisen suuri vaara tällaiselle Raamatun käyttötavalle piilee Nissisen mukaan silloin, kun etsitään Raamatusta täsmävastausta kysymykseen, mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta.

"Raamatun tekstien syntyaikaan ei ollut tasaveroisia sukupuolisuhteita"

Martti Nissinen painotti, että Raamatun tekstien kirjoitusaikaan vallitsi patriarkaalinen ja hierarkkinen sukupuolijärjestelmä, jossa tasaveroisia sukupuolisuhteita ei kuviteltu olevankaan.

– Toinen oli päällä ja toinen oli alla, toinen oli toisen herra.

Nissisen mukaan Raamatun aikaan myös kahden samaa sukupuolta olevan suhde on tulkittu tästä hierarkkisesta järjestelmästä käsin. Jos kumpikaan osapuoli ei joutunut toteuttamaan väärää roolimallia, kahden miehen suhteen saattoi hyväksyä, hän sanoi. Jos taas ihminen joutui seksisuhteen vuoksi pois hänelle määrätyltä paikalta hierarkiassa, asia tuomittiin vahvasti.

Nissinen poimi sekä Vanhasta että Uudesta testamentista kohtia, joihin yleensä vedotaan, kun homoseksuaalisuus halutaan tuomita. Mooseksen lain miehille suunnattu kielto maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan on Nissisen mukaan hyvä esimerkki siitä, että ongelmana nähtiin nimenomaan hierarkian rikkoutuminen.

– Anaaliyhdyntä nähtiin räikeänä roolihierarkian rikkomuksena, koska siinä toinen mies alistaa toisen samanveroisen miehen alleen. Tämä oli tuolloin niin kauhistuttavaa, että siinä seurasi kuolemanrangaistus.

Kun Paavali puhuu luonnonvastaisesta seksuaalisuudesta, luonnonmukaisuus tai luonnonvastaisuus eivät olleet Paavalille tai tuon ajan stoalaisille filosofeille lainkaan biologisia käsitteitä, Nissinen sanoi. Sen sijaan ne kuvasivat yhteiskunnassa vakiintuneita tapoja ja käsityksiä.

– Paavalin mukaan epäjumalanpalvelus johti siihen, että Jumala jätti epäjumalanpalvelijat saastaisten mielihalujensa ja luonnonvastaisen seksuaalisuuden valtaan. Nykyään en ole nähnyt konservatiivisimpienkaan kristittyjen väittävän epäjumalanpalveluksen johtaneen siihen, että joku henkilö on homoseksuaali.

Nissinen sanoi, että homoseksuaalisuus tarkoitti Raamatun syntyaikoina aivan eri asiaa, mitä se tarkoittaa nyt. Ajatus kahden samaa sukupuolta olevan vapaaehtoisesta, tasaveroisesta, keskinäiseen rakkauteen ja kunnioitukseen perustuvasta liitosta oli vieras. Homoseksuaalinen toiminta linkittyi joukkoraiskauksiin, irstailuun ja seksuaaliseen häpäisemiseen tai vaihtoehtoisesti kreikkalaiseen kulttuuriin kuuluneeseen tilapäiseen nuoren pojan ja aikuisen miehen homoeroottisesti sävyttyneeseen suhteeseen.

"Jos haluatte pistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvat anomaan armoa, tehkää ensin itse harjoituksia peilin edessä"

Usein luomiskertomustakin luetaan Nissisen mukaan niin, että ihmisten moninaisuus olisi Jumalan alkuperäisen luomisjärjestyksen vastaista ja kaikki heteronormatiivisuudesta poikkeavat henkilöt olisivat käveleviä esimerkkejä syntiinlankeemuksesta. Näin tehdään ihmisistä ongelma eikä mietitä, miten kirkon ja yhteiskunnan hyväksymät teologiset ja moraaliset periaatteet saataisiin toimimaan ihmisten parhaaksi, hän sanoo.

Raamattua voidaan käyttää Nissisen mukaan joko normien ja sanktioitten määrittelyn välineenä tai sitten häpeänalaisiksi vedettyjen ihmisten ymmärtämiseen ja auttamiseen.

– Valitettavasti jälkimmäinen tapa on jäänyt liikaa ensimmäisen varjoon. Jumala nähdään ennen kaikkea rankaisijana, ei armahtajana.

Vääristyneellä raamatuntulkinnalla on Nissisen mukaan sidottu lukemattomia ihmisiä pysyvän häpeän tilaan.

– Jeesus sanoi haluavansa armahtavaisuutta, ei uhrimenoja. Jos haluatte pistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvat anomaan armoa, tehkää ensin itse harjoituksia peilin edessä.

Nissisen mukaan ihmiset pelkäävät sitä, mitä eivät tunne, mutta lisäksi pelkoa aiheuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvien muutosten vauhti.

– Sukupuolirakenteet ovat turvarakenteita, joiden murtamisesta seuraa turvattomuuden tunnetta. Yksi asia on kuitenkin selvä: Seksuaalisen monimuotoisuuden ja erilaisuuden positiivisen tunnustamisen seurauksena miljoonien ihmisten elämä paranee ja kovin monen ihmisen elämä ei huonone, Nissinen päätti esityksensä.

Nissisen puheenvuoro ja muutkin seminaarinesitykset ovat katsottavissa Herättäjä-Yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Kuva: Minerva Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

234 kommenttia

 • Markku Hirn sanoo:

  Jusu. Kysymyksesi on aivan asiallinen mutta en oikein jaksa tällaisessa yhteydessä ruveta keskustelemaan niin laajasta teemasta.

  Käytin sanontaa elämänkaari, vaikka oikeampi termi olisi aikainen psykologinen kehityshistoria joka lopulta sinetöi samaistumisen homoseksuaaliseen identiteettiin.Samaistuminen on psykologiaa. Ilman sitä , siis jos homoseksuaalinen tendenssi on minävieras,geneettinen tendenssi voi luoda ja luokin “homoseksuaalisen paniikin”joka voi olla vaarallinen persoonallisuutta murtava tekijä jättäen vakavan traumaatisuuden jälkeensä.Eli kaapista ulostuleminen on minuutta puolustava tärkeä askel kehityksessä.

  Sen enempää syventymättä yksityiskohtiin niin voi kuitenkin todeta että nykyinen tendenssin on painottaa geneettisiä tekijöitä psykologisten kustannuksella .Olen huomannut että homot itse tekevät näin . Minua hieman ihmetyttää se ,että eikö itseymmärryksen kannalta ole hyvä jos voi nähdä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet omaan olemuksen syntyyn?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Mielestäni on epäreilua, että annat ymmärtää ihmisen tulevan, tai ainakin voivan tulla, homoseksuaaliksi käymällä kehityshistoriansa aikana listan asioita, jotka ovat yhteisiä suurelle joukolle homoseksuaaleja, mutta kieltäydyt kertomasta, mikä tämä salainen homolista on.

   Vai ymmärsinkö väärin, että tämä olisi lista tapahtumia, jotka tekevät ihmisestä homon?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Genetiikan ohella epigenetiikka vaikuttaa siihen mitä meistä tulee. Perintötekijät aktivoituvat tai syrjäytyvät sikiöajan olosuhteiden vaikutuksesta. Varhaislapsuudellakin lienee osuutta. Rajan vetäminen fysiologian ja psykologian välille on vaikeaa ja varmaan hyödytöntäkin. Onko vaikkapa nälkä pelkästään kumpaakaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Terhi Saarinen sanoo:

   Markku. Oletan, että vaikka oletkin psykoterapiatyön ammattilainen, et kuitenkaan ole erikoistunut terapeuttiseen työhön LHBT-asiakkaiden parissa. Oletan myös, että et ole tutustunut homo- ja lesbotutkimukseen viimeisen 20 vuoden ajalta. Oletan myös, että et tunne sitä homo-ja lesbotutkimuskirjallisuutta, joka lähestyy homo- ja lesboudentiteetin kehitystä psykologisesta, sosiaalipsykologisesta ja sosiologisesta näkökulmasta. Tosiasia nyt on se, että LHBT-tutkimusta on tehty suunnattoman paljon viimeisen kahden kymmenen vuoden aikana. Itse en vaivautuisi perustelemaan homoseksuaalisuutta koskevia näkemyksiäni millään sellaisella tutkimuksella ja /tai teorialla, joka on peräisin 1980-luvulta tai sitä aiemmalta ajalta.

   Sinun kannattaisi seikkailla netissä ja kirjastossa eikä jumittua oman ammatillisen koulutukseksi aikana opiskelemiisi asioihin. Tämä on minun näkemykseni ja sovellan tätä näkemystä myös itseeni ja siihen, miten arvioin sitä, olenko itse perillä oman alani tietoperustasta.

   Martti Nissinen peräänkuulutti Raamatun tulkinnassa vastuullisuutta. Minun ammatilliseen etiikkani mukaan vastuullisuus kuuluu yleensäkin ammatin harjoittamiseen. Monissa ammateissa osaaminen kytkeytyy erityisesti työntekijän omaksumaan tietoperustaan, joka voi olla monitieteellinen. Tällöin ammatillinen vastuullisuus on muun muassa sitä, että tietää oman tietämisensä rajat. Siis tärkeää on tietää se, mitä ei enää itse tiedä ja miten vähän tietää jostakin. Tärkeää on myös selvittää, mikä omasta ammatillisesta tietoperustasta on vanhentunutta ja pahimmillaan suorastaan haitallista asiakkaiden kannalta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Hirn sanoo:

  Ymmärrän pahastumisesi , kun väittää jotakin niin pitää olla valmis perustelemaan väitteet.Sukupuoliidentiteetti ei ole seurausta jostakin listasta joka löytyy kaikkien taustasta. Mutta on yhteisiä tai ainakin samankaltaisia aikaisia tekijöitä joita löytyy tutkittujen henkilöiden taustasta . Usko pois, jos niistä alkaa keskustelemaan niin silloin tulee käydä läpi niin monta tekijää että kadun että otin asian esiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ymmärän että Markku Hirn psykoologiaa opsikelleena näkee mielellään asiassa psykologisia tekijöitä. Minä näen enämbi fyysiisiä,sillä niin monen monila ko ominaisuksien ihmisillä on myös monen monia yhteisiä fyysisiä piirteitä niin ulkoisesti näkyviä kuin vaikapa aivoista ja geeneistä löytyviä:

   ” …ruotsalaistutkimus, jossa verrattiin eräiden aivoalueiden symmetriaa ja toiminnallisia yhteyksiä. Näiden alueiden tiedetään kehittyvän lopulliseen muotoonsa ennen syntymää. Ne eivät myöskään ole alttiita muuttumaan myöhemmin sen enempää fyysisten kuin psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta.

   Magneettikuvissa homojen ja lesbojen aivot muistuttivat enemmän vastakkaisen kuin oman sukupuolen heteroseksuaalisten aivoja. “Tämä on tähän mennessä vankin näyttö homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten koehenkilöiden aivojen eroista”, kirjoitti neurotutkija Ivanka Savic Pnas-lehden artikkelissa….”

   Psykologia selittää minusta lähinnä sitä tapaa miten ko ominaisuuksia ihminen käytännössä ilmentää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Pyydän valamiehistöä poistamaan todistusaineistosta väitteen, että homoseksuaalisten ihmisten taustassa olisi yhteisiä tekijöitä, koska väite vailla perusteluja ei ole mielekäs pohja keskustelulle.

   Tällaiset “usko minua mutta en suostu kertomaan mitä tarkoitan ja miksi sanon näin” tyyliset argumentit ovat yhtä tyhjän kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Terhi Saarinen sanoo:

  Keskustelu alkaa hiipumaan, joten on aika johtopäätöksille. Omasta puolestani kiitän kaikkia kommentoijia, koska aineistosta tuli monipuolista. Joissakin kommenteissa on selkeästi kiteytetty konservatiivisen teologian keskeisIä kohtia ja samoissa kirjoituksissa on myös kerrottu 1950- 1960-luvun psykiatrisia käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Tältä pohjalta voisi olettaa, että tänäkin päivänä homoliittojen vastustus perustuu psykiatrisiin käsityksiin, jotka on tieteellisesti kumottu jo pari vuosikymmentä sitten. Ei-heteroseksuaalisten ihmisten syrjiminen ja ulossulkeminen ei siis perustu yksinomaan Raamatun vastuuttomaan tulkintaan, vaan myös virheellisiksi todistettujen tutkimusten vastuuttomaan kierrättämiseen ja jakamiseen. Syntikäsitys ja sairausmalli elävät rintarinnan toisiaan ruokkien.

  Vallan väärinkäytöstä on kyse, kun levittää vanhentunutta, vääristynyttä, kumottua näkemystä, joka on alunperin ollut jonkin tieteenalan, yleensä psykiatrian ja psykologian tietoperustaa menneinä vuosikymmeninä. Uskoisin, että monet näistä tietoon kytkeytyvän vallan väärinkäyttäjistä ovat itse perillä siitä, mikä on tieteellisen tiedon luonne ja miten ihmistieteissä tutkimustieto korjaa itseään. Uskaltaisin väittää, että monet käyttävät tietoisesti valtaansa väärin.

  Tällaisillä tietoon kytkeytyvän vallan väärinkäyttäjillä on yleensä auktoriteettiasema suhteessa kuulijoihinsa ja lukijoihinsa. He ovat korkeakoulutettuja pappeja tai arvostetun aseman saaneita saarnaajia. Jotkut ovat saavuttaneet korkean akateemisen aseman omalla tieteenalallaan ja kirjoittavat vapaa-ajallaan kirjoja myytäväksi vapaitten suuntien ja herätysliikkeiden kustantamoiden kirjakaupassa. Ja nuo kirjat eivät ole luotettavaa, pätevää tutkimusta tai tietokirjallisuutta, vaan niillä on agenda, tavoitteellinen ohjelma, jossa keskeistä on pelottelu ja yhteiskuntien romahtamisella uhkailu. Mutta potentiaaliset ostajat ja lukijat eivät osaa epäillä sisältöä, koska aniharvalla heistä on ihmis- ja yhteiskuntatieteellistä koulutustaustaa.

  Näin ollen kirkon ja yhteiskunnan tilanteessa on samoja aineksia kuin Donald Trumpin Amerikassa. Donald Trump tuli valtaan muun muassa konservatiivikristittyjen äänillä. Trumpia äänestäneille oli tyypillistä demokraatteja matalampi koulutustaso. Nyt internetin ja sosiaalisen median aikakaudella tärkeä kansalaistaito on kyky arvioida informaation luotettavuutta.

  Olen lueskellut konservatiivista uskonnollista suomenkielistä mediaa. Olen havainnut, että siellä nojataan varsin usein ‘tutkimustietoon’, jonka välittää asiantuntija, jolla on alansa muodollinen koulutus. Tilanne on samanlainen, kuin toimitetuissa mainoksissa, jotka vaikuttavat tavalliselta journalistin kirjoittamalta uutiselta tai artikkelilta, mutta ovat itseasiassa mainoksia, jolla myydään yleensä jotain terveyttä ja hyvinvointia lisäävää tuotetta tai palvelua.

  Elämästä ja totuudesta on toden totta tullut monimutkaista. .

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Terhi Saarinen otathan huomioon, että sosiologia, psykologia, fysiologia, psykiatria ja teologia ovat kaikki itsenäisiä tieteitä. Teologian alalla systemaattiseen teologiaa kuuluva dogmatiikka on ja toisaalta eksegetiikka ovat niin ikään omia tutkimusalojaan.

   Martti Nissinen on eksegetiikan professori, hän kertoo perusteltuja tulkintojaan Raamatun sisällöstä. Hän ei siis ole dogmatiikan professori, eikä siis tutki kirkon oppia.

   Kysymys siitä, onko homoseksuaalinen kanssakäyminen Jumalan tahdon vastaista, vaiko ei, kuuluu dogmatiikan alaan. Seikalla, tulkittiinko psykiatriassa tai psykologiassa homoseksuaalisuutta jotenkin eri tavalla 1980-luvulla verrattuna 2010-lukuun ei ole suoraa vaikutusta dogmatiikkaan. Kirkon opin lähteitä ovat Raamattu ja traditio, ei kunkin aikakauden muuttuvat käsitykset. Jotkut kirkkokunnat painottavat traditiota muita enemmän, mutta kontekstisuus nykytilanteeseen on aina sidoksissa alkuperäisiin teksteihin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kun eksegetiikka selittää Raamattua ja dogmatiikka nousee Raamatun tulkinnasta/selityksestä niin toki nämä risteävät.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Hirn sanoo:

  Terhi. Itse otit Tähkän kirjan esimekiksi.Siki jatkoin siitä keskustelua. Olen joutunut tutustumaan moderniin kirjallisuuteen aivan tarpeeksi ja toivon että se näkyy myönbteisestä näkemyksestäni . Yllä olevissa teksteissä olen sanonut pariinkin kertaan että nykyinen psykoanalyyttinen käsitys on jotain muuta kun Tähkän hieman ristiriitainen käsitys.

  Toistan viellä perusasenteen: Homoseksuaalisuuden katsotaan olevan yksi normaalin ihmisyyden muoto.

  Olen ollut kosketuksissa koko joukon LHBT -persooniene kanssa jotka ovat hakeneet apua psyykkisiin vaivoihinsa. En ole vielä kertaakaan kohdannut ketään LHBT-henkilöä joka olisi halunnut päästä irti sukupuoliidentiteetistään joten toivon että et luule että minulla olisi joku sellainen salainen asenne.

  Yhtä asiaa ihmettelen kuitenkin. Kun joku hetero niinkuin minä ,haluaa syventyä LHBT- olemiseen niin hänee suhtauduttaa epäluuloisesti ja jopa vihamielisesti. Koen silloin tällöin että joudun syntipukin asemaan kaikesta siitä mitä heterot ovat aikojen kuluessa homoille tehneet. Se ei ole reilua.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Terhi Saarinen sanoo:

   Markku, olet ihan ok minun mielestäni. Pyydän anteeksi, että olen kirjoittanut tavalla, joka on ollut mahdollista ymmärtää, kuten kirjoitat. Minun olisi pitänyt olla tarkempi tuossa viimeisessä kirjoituksessani, joka oli siis omaa yhteenvetoani koko kommenttiketjusta, siis 200 kommentista, tai osasta siitä, itseasiassa. On tosi ikävää, jos kävikin niin, että katsoit sen liittyvän jotenkin sinun kommenteihisi. Näin ei todellakaan ollut tarkoitukseni.

   Mutta toki oli niin, että aiempi kommentti, jonka aloitin sinun nimelläsi, oli sellainen, jota ainakin aluksi kirjoitin todellakin kommenttina sinulle. Mutta loppua kohden se oli yleisemmällä tasolla, mikä on minulle tyypillistä ajatuksenrientoa.

   Olen huomannut jo viikkoja sitten alkaessani lueskella K24-kommentointia, että olet ajatuksiltasi juuri sellainen kuin itse kuvaat, harvinaisen myönteisesti suhtautuva kun vertaa K24-kommentoijien enemmistöön. Arvostan sitä.

   Olen itse niin vanha, että minulla ei ole enää hengenpaloa suhtautua vihamielisesti silloinkaan, kun joku olisi oikeasti erittäin erittäin homovastainen jne.

   Missään nimessä en halua sinun joutuvan syntipukiksi.

   Hyvää jatkoa sinulle!

   Poistun nyt K24- kuvioista. Ilmastonmuutos etenee vääjäämättä, Syyria ja moni muukin Raamatun maa on murskeena ja Donald Trump on edelleen presidenttinä. Koetetaan pärjäillä ja löytää omia missioita, eri kokoisia ja pituisia, missä milloinkin kuljemme.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Markku Hirn sanoo:

   Kiitos Terhi ystävällisistä sanoistasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Koskaan en voi tietää sitä, keskustelenko täälla Asia, vai henkilökohtaisella tasolla, joten vältän vastuullisesti näihin tiukasti osallistumista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Eila Kujala sanoo:

  Tätä keskusteluketjua on ollut ilo seurata. Tämä on ollut harvinaisen asiallinen – ja niin vilkas, etten ole aikaisemmin hirvinnyt mukaan. Terhi Saarinen mainitsi jossakin kommentissaan Olli Stälströmin väitöskirjan homoudesta. Mikäli en aivan väärin muista, se ilmerstyi aikanaan Amerikassa ja suomenkielinen painos vasta huomattavan paljon myöhemmin. En ole suinkaan lukenut kirjaa, mutta olen seurannut taannoin Ollin facebook-päivityksiä, joissa hän kertoi elämästään ja julkaisi myös otteita nuoruutensa päiväkirjoista. Olli on antanut minulle kasvot 40-luvulla syntyneen miehen homoudelle. Mitä oli kasvaa yläluokkaisessa ahtaan uskonnollisessa yhteisössä, vaikkakin hänen setänsä (huom.perinnöllisyys) jo oli homo. Miten nöyryyttävällä tavalla nuoruudessa joutui etsimään seuransa. 70- ja 80-lukujen johtavat psykoanalyytikot olivat näitä “eheyttäjiä”. Olli suostui jopa yli neljä vuotta kestäneeseen tiiviiseen (ja kaliiseen) psykoanalyysiin. Hän ei suinkaan eheytynyt, vaan hänen psyykkensä hajosi. Mielenterveysyhdistys Helmin kautta hän vuosia kokosi itseään. Sielläkin konservatiivisesti suuntautuneet jyrkästi ajattelevat potilastoverit koituivat lopulta hänen kohtalokseen. Olli oli hyvin lahjakas ja hänellä oli huomattavasti henkisiä resursseja. Hän selvisi kyllä. Mutta kuinka moni hänen asemassaan on sortunut ulkopuolisen paineen takia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   “Hän ei suinkaan eheytynyt, vaan hänen psyykkensä hajosi.”

   Kristillisiä ja sen teologiasta johdettuja eheytyshoitoja voi verrata inkivisitioon.

   Eräs ugandalainen teologian tohtori kertoi, ettei Ugandassa ennen kristillistä lähetystyötä ollut edes sanaa homoudelle. Homoja ei mitenkään eroteltu muista. Kuningas oli homo ja kun hänen kumppaninsa alkoivat vieroa häntä, kysyi näiltä miksi. Syyksi paljastui lähetyssaarnaajien opetus homoudesta. Kuningas hirtätti lähetyssaarnaajat. Tänään Uganda on yksi julmimmista maista homoja kohtaan. Kunnon kristityt vainoavat siellä homoja kuin natsit aikoinaan Saksassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pentti Korhonen sanoo:

  Aloin suorastaan inhoamaan itseäni, kun kulutan aikaani tämän keskustelun seuraamiseen. Se mitä olen aina ihmetellyt on, miksi uskovaiset ovat niin kiinnostuneita näistä sukupuoliasioista, erikoisesti muiden sukupuoliasioista. Eikö riittäisi vain elää ja antaa toistenkin elää. Raamatn voisi vaikka naulata kesämökin huusinseinään ja lukea sitä aina käydessään lehti kerrallaan.

  En ole moneen vuoteen seurannut Kotimaa24 juttuja, tämä Laajasalon ja muidenkin törsäily ja kirkon johtajien tekojen peittely sai minut käymään näillä sivuilla. Nyt kevyet mullat näille, voi mennä taas aikaa ennen kuin tapaamme.

  Ilmoita asiaton kommentti