Mikael Pentikäinen: Siskoni pappeus on herättänyt ristiriitoja

pentikainen päätoimittaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa uskonnonopetusta käsittelevässä kolumnissaan siskonsa pappisvihkimyksen herättämistä ristiriidoista lestadiolaisessa herätysliikkeessä.

Pentikäinen kertoo kirjoituksessaan kuinka hänen perhepiirissään oli tullut puhetta naisten pappeudesta.

"Lapsuutemme herätysliikkeessä, lestadiolaisuudessa, siskoni vihkimys on herättänyt ristiriitoja. Tuoreelle papille on osoitettu ilon ja tuen lisäksi liikkeen ulko-ovea", hän kirjoittaa.

Pentikäisen sisko on keväällä Liedon seurakuntaan papiksi vihitty Mari Leppänen, jota on julkisuudessa kutsuttu ensimmäiseksi vanhoillislestadiolaiseksi naispapiksi.

"Kah­dek­san­vuo­tias tyt­tä­re­ni seu­ra­si kes­kus­te­luam­me ja esit­ti oman va­ka­van ky­sy­myk­sen­sä: '­Mi­tä vi­kaa on nai­sis­sa?' Ky­sy­mys on pa­lan­nut mie­lee­ni, kun olen poh­ti­nut hal­li­tuk­sen pää­tös­tä us­kon­non­ope­tuk­sen vä­hen­tä­mi­ses­tä. Pää­tös­tä voi ym­mär­tää, mut­ta ko­vin vii­sas se ei ol­lut", Pentikäinen kirjoittaa.

"Tyt­tä­re­ni ky­sy­mys on as­kar­rut­ta­nut eri us­kon­to­kun­nis­sa vuo­si­sa­to­jen ajan. Nai­nen on ol­lut ja on yhä mo­nes­sa us­kon­nos­sa täy­sin mie­hen var­jos­sa. Tä­mä kos­kee van­ho­jen kris­til­lis­ten kirk­ko­jen li­säk­si usei­ta mui­ta us­kon­to­ja."

"Maail­ma muut­tuu. Sa­mal­la muut­tu­vat ih­mis­ku­va ja us­kon­not, vaik­ka hi­taas­ti. Us­kon­non­ope­tuk­sel­la on muu­tok­ses­sa iso roo­li. Eh­kä vie­lä koit­taa päi­vä, jol­loin pien­ten tyt­tö­jen ei tar­vit­se ky­sel­lä, mi­tä vi­kaa on nai­sis­sa", Pentikäinen kirjoittaa torstain Helsingin Sanomien kolumnissaan.

Hän ei halunnut kommentoida Kotimaa24:lle tarkemmin omaa suhdettaan vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Pentikäinen kuitenkin osallistui aiempien vuosien tapaan liikkeen Lopella järjestettyihin suviseuroihin.

Lue Mikael Pentikäisen kolumni "Mitä vikaa on naisissa?" kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien sivuilta.