Ministeri Räsänen keventäisi kirkon hallintoa

Rsanen_Paivi205Päivi Räsänen (kd) olisi valmis keventämään kirkon hallintoa ja toiminnan säätelyä. Räsänen puhui tänään kirkolliskokouksessa Turussa.

Räsänen pitää kirkon ja valtion yhteistyötä tärkeänä, mutta huomautti puheessaan, että edelleen melko pienetkin muutokset kirkon hallinnossa ja toiminnassa edellyttävät hallituksen ja eduskunnan lainsäädäntöprosessia.

Räsänen kertoi esimerkin kirkollisen päätöksenteon raskassoutuisuudesta:

”Sain pöydälleni hiljattain esityksen, jonka liitteenä oli toistakymmentä lausuntoa ja päätöstä eri käsittelyvaiheista alkaen kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta, kirkkoherralta, tuomikapitulilta, maanmittaustoimistolta, maakuntamuseolta, museovirastolta, kirkkohallituksen kansliapäälliköltä ja arkkipiispalta. Monen portaan läpi käynyt esitys tuli opetusministeriöön, jossa sitä käsitteli yliarkkitehti ja lopulta kirkkoministeri. Päätös koski Peräseinäjoen sankarihautausmaan nimikilpien tekstin taustan syventämistä muutamalla millimetrillä. Vastaavat pöydälleni päätyneet esitykset ovat koskeneet mm. kirkon valaistuksen uudistamista ja hautausmaan aidan korjaamista."

Räsänen sanoi, ettei kyseenalaista kulttuurihistoriallisten näkökohtien huomioimista eikä vähättele hienotunteisuutta vaativien päätösten merkitystä, mutta sanoi uskovansa, että päätökset olisi mahdollista tehdä huomattavasti yksinkertaisemmin.

Kirkolliskokoukseen tulee esitys kirkollisten rakennusten suojelua koskevien säännösten muuttamisesta, jossa luovuttaisiin alisteisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeri Räsänen kannattaa esitystä ja kannustaa edelleen keventämään ja yksinkertaistamaan kirkon hallintoa ja päätöksentekoa.

Lue Päivi Räsäsen puhe