Ministeriöt: Ei imaamikoulutusta Suomeen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta eteenpäin edennyt idea järjestää Suomessa asuville muslimeille imaamikoulutusta on ainakin tällä erää tyssäämässä ministeriöihin. Ministeriöt siirtelevät vastuuta toinen toisilleen.

Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtaja Leila Helaakoski pyysi loppukesästä, että asiaa selviteltäisiin ministeriöissä.

ELY-keskukseen idean tukea imaamien kouluttamista ja siten myös muslimien integroitumista Suomeen toi alun perin Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács.

Pelkona on fundamentalististen suuntausten voimistuminen, jos koulutusta ei ole tarjolla Suomessa tai Euroopassa maltillisessa opinahjossa. Kovács on pitänyt mahdollisena kouluttajana Sarajevon yliopistoa.

Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen pitää ideaa imaamikoulutuksesta hyvänä ja mielenkiintoisena. Hän toteaa, että esimerkiksi Englannissa imaamien koulutus on osa koulutuspolitiikkaa. Viljanen valittaa kuitenkin, että ministeriön vähäiset kotouttamisrahat on jo sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen pyytää kääntymään työ- ja elinkeinoministeriön puoleen. Samalla hän kyselee, mikä mahtaisi olla Suomessa imaamikoulutusta antava laitos, jonka islamilainen yhteisö kokisi sopivaksi. Saman ministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Sakari Karjalainen viittaa Ruotsissa hiljattain tehtyyn selvityksen imaamikoulutuksesta.

– Ruotsissa kiinnitettiin huomiota siihen, että jos valtio kouluttaisi imaameja, tämän voisi tulkita niin, että valtio pyrkisi ohjaamaan uskonnollista yhteisöä. Tässäkin mielessä ajatus imaamikoulutuksesta on siis varsin ongelmallinen.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä puolestaan kerrotaan imaamikoulutuksen törmäävän ministeriön hallinnoiman alan lainsäädäntöön. Laki lähtee esimerkiksi siitä, ettei yksittäiselle henkilölle voi ostaa yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta. Ministeriöstä arvellaan, että asia kuuluisi mieluummin opetus- ja kulttuuriministeriölle ja sisäasiainministeriölle.

Suomessa toimii tällä hetkellä arviolta 50-60 imaamia.