Naiset pappeina 25 vuotta - "Vihkimys hämmästyttävä hetki"

Askola Irja saarnaTurku205 Irja Askola.

Kirkossa toimii tällä hetkellä seurakuntapappeina 850 naista. Helsingin hiippakunnan seurakuntapapeista 52 prosenttia on naisia.

- Naiset ovat vanhastaan olleet leivän leipojia ja perheensä ruokkijoita. Naiset ovat 25 vuotta voineet nyt ruokkia myös Jumalan perheväkeä Sanan ja sakramenttien palvelijoina. Se on iso ilo, ja sen rikastuttavasta merkityksestä koko kirkolle yhdessä iloitsemme!, sanoo hiippakuntasihteeri Jaana Räntilä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista. Hän toimii messun liturgina.

Saarnan pitää piispa Irja Askola.

- Kaikenlaisesta leivästä on puutetta: luottamusvaje, jakamisen pelko, arkinälkä. Tämän puutteen torjumiseen tarvitsemme toisiamme. Tasa-arvo on kirkkomme ytimessä, ja kirkkomme tarvitsee kaikkien jäsentensä osaamista. Jos torjumme toisemme sukupuolen, etnisen taustan tai sukupuolisen suuntautumisen takia, me halveksimme sitä kokonaista leipää, jota tänään juhlapöydässä keskenämme jaamme, Askola sanoo.

- Naispappeuden 25-vuotisjuhla on ilon päivä. Moni nainen koki pappisvihkimyksessään hämmästyttävän hetken: näinkö paljon virallinen hyväksyntä merkitsee!  Moni meistä kohtasi myös kaduilla, kukkakaupoissa, toreilla ja työyhteisössään tervetulleeksi toivottamisen ilon. Tämä kokemuksemme herkistää meidät kuulostelemaan sitä, ketkä nyt ovat torjuttuja. Onko etuoikeutetuiksi kutsutuilla velvoite kuulla nyt heitä, jotka odottavat vuoroaan? Kenen tietä me etuoikeutetut valmistelemme seuraavan 25-vuoden päähän? Askola jatkaa.

Messu maaliskuussa

Naispappeuden 25-vuotisen historian kunniaksi järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa sunnuntaina 10.3.2013 klo 10 juhlamessu, joka radioidaan Yle Radio 1:n kautta suorana lähetyksenä. Juhlamessun teemana 10.3.2013 on Elämän leipä.

Messun avustajista TT Pirkko Lehtiö vihittiin papiksi ensimmäisessä pappisvihkimyksessä. Pastori Marjaana Toiviainen sai vihkimyksen viimeisimmässä Helsingin hiippakunnan pappisvihkimyksessä. Messun toteutukseen osallistuu lisäksi eri-ikäisiä naispappeja Helsingin hiippakunnan alueelta.

Messussa toimii urkurina Pekka Suikkanen ja kanttorina Risto Pulkamo. Pulkamo johtaa Choeor de Barytons -kuoroa ja hiippakuntakanttori Hanna Remes Kilven Kuoron Naisia. Pastori Tiina Komulainen soittaa kannelta yhteisen esirukouksen meditaatiomusiikkina.