Neljä pappia laati rukouksen parisuhteen rekisteröineiden puolesta

Sateenkaarisymboli

Neljä pappia on laatinut rukouksen parisuhteensa rekisteröineiden puolesta. Se on määrä julkaista Yhteys-liikkeen sivuilla. Kotimaa24 julkaisee rukouksen jo nyt. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tämäntyyppinen rukous julkaistaan.

Rukouksen parisuhteen rekisteröineiden puolesta ja heidän kanssaan laatineet Arja Penttinen, Heikki Leppä (Lue Lepän blogi asiasta!), Satu-Elina Ansas ja Liisa Tuovinen ovat kaikki luterilaisen kirkon pappeja. Heistä Tuovinen, Penttinen ja Leppä ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kirkossa ajavan Yhteys-liikkeen johtokunnan jäseniä.

Diakoniapappi Arja Penttinen kertoo, että rukous on määrä laittaa Yhteys-liikkeen verkkosivuille, jotta se on kaikkien halukkaiden käytettävissä. Hänen mukaansa rukouksessa on pyritty noudattamaan piispainkokouksen helmikuista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden puolesta eli parisuhdetta ei esimerkiksi siunata. Herran Siunaus sen sijaan voidaan lukea, mikä on kirkon päätösten mukaan papin näin halutessa mahdollista.

Piispat linjasivat myös muun muassa, että rukouksessa ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen siunaamisesta. Siinä ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia (esimerkiksi kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, puolisoiksi julistaminen, liiton siunaaminen).

Neljän papin laatimassa rukouksessa tämä asia on ratkaistu siten, että rukouksessa on ”parin kahdenkeskinen tapahtuma”, joka voi sisältää kysymykset ja lupaukset ja mahdollisen symbolisen teon, jonka pari itse toteuttaa. Pappi ei kuitenkaan osallistu lainkaan tähän osaan.

Homoillan jälkeen siunauspyynnöt vähenivät

Arja Penttinen kartoittaa paraikaa, kuinka monta parisuhteen rekisteröineen siunaamista kirkon papit ovat suorittaneet vuoden 2001 jälkeen, jolloin eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta. Alustavien tietojen mukaan parisuhteen on siunannut noin 20 pappia ja pareja on 40-50.

Penttinen itse lienee siunannut eniten parisuhteen rekisteröineitä, 14 paria. Parisuhteen siunanneissa papeissa on ollut paljon eläkepappeja ja selektiivipappeja eli esimerkiksi kirkon perheneuvonnan työntekijöitä.

Nyt siis Yhteys-liikkeen piirissä tehdyssä paperissa ei puhuta enää parisuhteen siunaamisesta vaan rukouksesta.

Arja Penttisen havainnon mukaan Yleisradion Homoilta-ohjelma oli vedenjakaja. Sen jälkeen häneltä ei ole tultu pyytämään kuin yhtä rukousta parisuhteen rekisteröineiden puolesta.

- Ihmiset ovat jotenkin vetäytyneet kuoreensa ja loukkaantuneet, Penttinen sanoo.

Hän arvelee myös, että pyyntöjen vähäisyyttä saattaa selittää se, että kirkko hyväksyi ”vain” rukouksen eikä siunausta. Penttinen kuitenkin kertoo, että sateenkaariperheiden lasten kastepyyntöjä hänelle on tullut viime aikoina runsaasti.

Lue myös: Yhteys-liike ei edelleenkään aja sukupuolineutraalia avioliittoa

Piispa neljän papin rukouksesta: Kaavat luo kirkolliskokous

Yksi neljästä tarkentaa: En voi allekirjoittaa rukouksen "hahmotelmaa"

(Kuva: Päivikki Koskinen)

Neljän papin laatima rukous opastuksineen:

Rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan

- rukous toteutetaan kirkossa (edellyttää kirkkoherra lupaa) tai muualla, sen mukaan kuin rukoushetken toteuttaja  ja pari, rukousta pyytäneet siitä sopivat - rukousta edeltää keskustelu, jossa selvitetään tilaisuuden luonne ja sovitaan käytännöistä

JOHDANTO 1.     Aloitusmusiikki: laulu, yhteislaulu, virsi, tai instrumentaalimusiikki

2.     Alkusiunaus: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

3.     Johdantosanat ja rukous:         rukous jossa ilmenee miksi olemme tässä hetkessä …………..

Rakkaat ystävät, ---------- ja ---------- Me olemme kokoontuneet tähän, te, omaisenne ja ystävänne, rukoillaksemme yhteisen elämäntienne puolesta. Kristillinen seurakunta on aina ajatellut, että jotain hyvää tapahtuu niille jotka haluavat sitoutua ottamaan vastuuta yhteydestään ja yhteisen elämän arjesta ja juhlasta. Se on suuri ja vaikea tehtävä ja hyvää tekevä tehtävä. Yhteisön ja läheisten tuki ja ystävälliset ajatukset ovat tässä tehtävässä tarpeen.

tai

Rakkaat ystävät,----------ja ------- me olemme kokoontuneet tähän, te, omaisenne ja ystävänne, rukoilemaan yhteisen elämänmatkanne puolesta. On sanottu: ”Siunaaminen on avoin käsi, joka antaa, eikä ota mitään pois. Se sanoo: Minä näen tien, jota kuljet, ja hyväksyn sen. Virratkoon sinulle voimaa, jota tarvitset.”                     (Jörg Zink)

tai

Jumalan tahto on, ettei kenenkään tarvitse olla ja elää yksin tässä maailmassa. Jeesuksen kautta hän kutsuu meitä sovintoon itsensä, elämän ja toinen toistemme kanssa. Jumala kutsuu meitä valtakuntaansa, mielen rauhaan, luottamukseen ja rakkauteen. Tässä juhlahetkessä me pyydämme teille --------- ja -------- voimaa pysyä toistenne riunnalla kaikissa elämänne vaiheissa.

Rukoilemme

Ikuinen Jumala, kaikkien luotujen elämän voima. Sinä rakastit meitä jo ennen kuin kutsuit meitä elämään ihmisen elämää    ja kutsuit meitä yhteyteen toistemme kanssa. Siunaa tämä --------n ja --------n suuri juhla. Siunaa heidän omaisiaan ja ystäviään, siunaa se yhteys mikä kantaa elämässä.

4.     Psalmi: esim. 139, 96,

5.     Raamatunluku tai muita tekstejä: 1 Moos.2: 15,18; Saarn. 4:9-12; Ruut 1:16-17; 1Kor 13:1-8,13; Kol 3:12-14; runoja, mietelauseita ja elämänviisauksia

6.     Musiikki: laulu, virsi, instrumentaalimusiikki, esittävä musiikki

7.     Puhe

8.     Parin kahdenkeskinen  tapahtuma, joka voi sisältää kysymykset ja lupaukset ja mahdollisen symbolisen teon,  jonka pari itse toteuttaa.  Tähän pastoraalisen ohjeen mukaan pappi ei osallistu.         - pari voi itse muokata kysymykset toisilleen         - tahdotko kantaa vastuuta meistä ……         - joku läsnäolijoista lukee seuraavan tekstin:… intiaanien runo tai rukous

9.     Yhteinen esirukous         - rukous valmistellaan yhdessä parin kanssa ja siihen sisällytetään asioita heidän elämästään

10.    Herran siunaus

11.     Päätösmusiikki

Piispain kokouksen ohjeistus: ”Tällaisessa rukouksessa ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen siunaamisesta. Siinä ei käytetä avioliittoon vihkimiseen ja sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia (esim. kysymykset , lupaukset, sormusten vaihto, puolisoiksi julistaminen, liiton siunaaminen).”

ON LUPA: -         kirkossa, alttarilla, kirkkoherran luvalla -         liturgiset vaatteet -         Raamattua luetaan -         rukous: yhteinen esirukous, Herran siunaus, Isä meidän -         yhteinen keskustelu eli tapaaminen etukäteen

EI OLE LUPA: -         kysymyksiä -         lupauksia -         sormusten vaihtoa -         puolisoksi julistamista -         liiton siunaamista