Oikeusasiamieheltä useita ratkaisuja uskonnonvapaudesta koulussa – rippikouluinfon sai pitää välitunnilla

Apulaisoikeusasiamies ratkaisi käytäntöjä kolmen eri kunnan kouluissa. Kuva: Jukka Granström

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on ratkaissut useita kanteluita, jotka koskevat uskonnonvapautta koulussa. Kantelut koskevat kolmessa eri kunnassa sijaitsevia kouluja.

Uutena asiana oikeusasiamiehen arvioitavana oli muun muassa uskonnonvapauden toteutuminen musiikkiluokkien opetuksessa ja esityksissä. Apulaisoikeusasiamies Pölönen käsitteli ensimmäistä kertaa myös lasten oman uskonnonvapauden toteutumista kouluissa.

Kaikki kantelut olivat Uskonnottomat Suomessa ry:n vireille panemia.

Ensimmäinen kantelu koski espoolaisen koulun käytäntöjä. Kantelussa pyydettiin selvittämään musiikkiluokkien musiikinopetuksen ja esitysten uskonnollista sisältöä sekä esiintymisiä kirkossa järjestetyissä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Kantelija nosti esiin myös muun muassa seurakunnan rippikoulusta tiedottamisen koulussa.

Toisessa, kahta kuopiolaista koulua koskevassa kantelussa kiinnitettiin niin ikään huomiota uskonnonvapauden toteutumiseen perusopetuksen musiikkipainotteisten luokkien opetuksessa. Kantelussa pyydettiin selvittämään myös Kuopion kaupungin yhteistyösopimusta seurakunnan kanssa.

Kolmas kantelu koski Tuusulassa sijaitsevassa koulussa järjestettyä seurakunnan tapahtumapäivää ja sen luonnetta.

Apulaisoikeusasiamies: Lapsen omalla mielipiteellä on merkitystä

Musiikkiluokkia koskevissa tapauksissa apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen ei pitänyt koulujen tai kaupunkien menettelyä lainvastaisena. Pölönen korosti kuitenkin, että oppilaita ei saa pakottaa tai painostaa laulamaan virsiä.

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti toisen kantelun päätöksessä huomiota myös koulun ja seurakunnan välisen yhteistyösopimuksen kohtaan, jolla nimenomaisesti ohitettiin lasten oma mielipide. Sopimuksen mukaan lapsi ei saa itse päättää uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta, koska "peruskouluikäisen lapsen osallistumisesta päättää aina lapsen huoltaja". Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tämä ei turvaa lapsen oman uskonnon- ja omantunnonvapauden toteutumista.

"Perus- ja ihmisoikeussäädökset turvaavat myös lapsille oman uskonnonvapauden, joka tulee huomioida lapsen iän ja kehitystason mukaisesti", Pölönen kirjoittaa päätöksessään.

Hänen mielestään asiaan pitäisi kiinnittää huomiota, kun valtakunnallisia ja paikallisia ohjeita päivitetään.

Koulussa pidettyä rippikouluinfoa Pölönen ei pitänyt ongelmallisena. Kyseessä ei ollut opetukseen liittyvä uskonnollinen tilaisuus eikä tapahtuma sisältänyt uskonnonharjoittamista.

"Tapahtumasta ilmoittamista en pidä painostamisena osallistumiseen."

Seurakunnan tapahtumapäivän järjestelyissä tapahtui Pasi Pölösen mukaan virhe siinä, että oli epäselvää, oliko kyseessä evankelis-luterilaisen uskonnon opetus vai uskonnollinen tilaisuus.

Apulaisoikeusasiamies kehotti edelleen kehittämään tiedottamiseen liittyviä käytänteitä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, jotta uskonnon- ja omantunnonvapaus toteutuisi kouluissa.

Ensimmäiseen kanteluun ja ratkaisuun voi tutustua täällä, toiseen täällä ja kolmanteen täällä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.