Oikeuskanslerin kannanotto: Uskonnollisen valan mahdollisuus pois ministereiltä

valan vannominen käsi Raamatulla

Ministereiltä pitäisi poistaa mahdollisuus vannoa uskonnollinen vala ennen tehtävään ryhtymistään, katsoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Hänen mukaansa kaikkien ministerien pitäisi antaa tehtävässä aloittaessaan juhlallinen vakuutus.

Oikeuskansleri Pöystin kannanotto liittyy lausuntoon, jonka hän antoi maanantaina 9. huhtikuuta hallituksen esityksestä valtioneuvostosta annetun lain muuttamiseksi. Uutissuomalainen kertoi asiasta lauantaina.

Hallituksen esityksessä mahdollisuutta uskonnolliseen valaan oltiin säilyttämässä. Esityksen mukaan ministeri vannoisi ministerin juhlallisen valan tai antaisi ministerin juhlallisen vakuutuksen.

Nykysäännösten mukaan ministeri vannoo virkavalan tai antaa virkavakuutuksen. Lisäksi hän antaa tuomarinvakuutuksen. Tuomarinvakuutuksen poistaminen uudesta esityksestä on oikeuskanslerin mukaan perusteltua. Hän huomauttaa, että valtioneuvoston yleisistunnossa tai ministeriöissä ei nykyisin käsitellä lainkäyttöasioita.

Tuomarin uskonnollisesta valasta on luovuttu jo aiemmin.

Nykyinen virkavala vannotaan muodossa "lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä". Virkavakuutus annetaan muodossa "lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta".

Oikeuskansleri: Ministerien ei tulisi esiintyä korostetusti jonkin uskonnon edustajina

Oikeuskansleri toteaa lausunnossaan, että perustuslaissa turvattu uskonnonvapaus koskee myös ministereitä. Samalla hän huomauttaa, että ministerit käyttävät ylintä maallista hallitusvaltaa ja heillä on virkatoimissaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Jotta hallitusvallan käyttö yhdenvertaisuuden turvaamisessa olisi uskottavaa, ministerien ei oikeuskanslerin mukaan tulisi korostetusti esiintyä jonkin uskonnon tai vakaumuksen edustajina.

Pöystin mukaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö eivät aseta "suoranaista estettä" sille, että ministereille säädettäisiin mahdollisuus vannoa halutessaan uskonnollinen ministerin vala.

"Perustuslaista, uskonnonvapauslaista ja tuomioistuinlaista ilmenevien periaatteiden valossa oikeudellisesti paremmin perusteltu vaihtoehto olisi kuitenkin se, että ministerin ainoa juhlallisen velvoittautumisen muoto olisi ministerin vakuutus", Pöysti kirjoittaa.

Hänen mukaansa tämä vaihtoehto olisi johdonmukainen myös siksi, että tasavallan presidentti antaa toimeensa ryhtyessään juhlallisen vakuutuksen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin esityksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Minerva Seppälä

Lue myös:

Uusi laki poistaa tuomarinvalan ja Jumalan edessä vannomisen tuomioistuimessa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.