Oliko kyseessä taksi vai parturi? – Näin piispa Laajasalon avustaja vastaa Johanna Korhosen väitteisiin

Helsingin piispa Teemu Laajasalo

Piispa Teemu Laajasalon avustaja, Helsingin tuomiokapitulin viestintäasiantuntija Satu Huttunen kommentoi uusimpia julkisuudessa esiin tulleita väitteitä piispan rahankäytöstä.

Kirkolliskokousedustaja, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen kiinnitti viime viikolla kirkolliskokouksen huomion Helsingin tuomiokapitulin hyväksymiin periaatteisiin, jotka koskevat piispan vieraanvaraisuutta ja matkakorvauksia sekä piispan puolison matkakulujen korvaamista. Korhonen kysyi puheenvuorossaan, pitääkö kirkolliskokous ongelmana, että Helsingin piispaa koskeva ohjesääntö ei ole linjassa Kirkon keskusrahaston yhteisten sääntöjen kanssa.

Korhosen mukaan Helsingin hiippakunta sallii piispa Teemu Laajasalolle Kirkon keskusrahaston ohjeistuksesta poikkeavan tavan käyttää rahaa. Uutisen asiasta voit lukea täältä.

Korhonen oli koonnut Helsingin hiippakunnan taloutta koskevan muistion, jonka hän jätti kirkolliskokouksen talousvaliokunnalle. Muistio käsitteli pääasiassa tuomiokapitulin ohjesääntöä ja sitä, kuinka Laajasalo on sitä noudattanut.

Erikseen Korhonen nosti esiin kolme piispa Laajasalon kulua, joita hän kutsuu "epäkohdiksi". Korhosen mukaan hän ei ole tutustunut kaikkiin kuitteihin, vaan kyse on poiminnoista. Johanna Korhonen on julkaissut muistionsa myös Kotimaa24:n blogissaan.

Mikä tilaisuus järjestettiin 17.8.2018?

Johanna Korhosen ensimmäinen huomio koski piispan käyttöön osoitetussa huoneistossa 17.8.2018 järjestettyä vastaanottoa, jonka kulut olivat 2 502 euroa. Korhosen mukaan tilaisuuden 51 osallistujasta lähes jokaisen nimi oli myös Laajasalon piispakampanjan kampanjaesitteen takasivulla julkaistussa tukijalistassa.

Korhonen kirjoitti, että kyse oli piispanvaalikampanjassa tukensa antaneille henkilöille pidetystä kiitosjuhlasta. "Tällainen tilaisuus on Kirkon keskusrahaston vakiintuneen linjauksen mukaan rinnastettavissa vaalikampanjan kuluihin, ja piispan on maksettava ne omista varoistaan", Korhonen totesi.

Viestintäasiantuntija Satu Huttunen sanoo, että vastaanotto ei ollut kiitosjuhla, vaan illan teemana oli "Mitä piispan pitäisi tehdä enemmän? Mitä piispan pitäisi tehdä vähemmän? Piispan viran ensimmäiset yhdeksän kuukautta – vastaanotto, keskustelu ja ideointia". Huttusen mukaan Tilaisuuteen oli kutsuttu 60 henkeä, joista 57 osallistui.

Keitä Islannin-matkalle kutsuttiin?

Toisena erillisenä kuluna Johanna Korhonen mainitsee Islannin apulaispiispan vihkimyksen, johon piispa Laajasalo osallistui puolisonsa kanssa. Korhonen toteaa, että puolison matkakulut on tositteiden mukaan maksettu kirkon varoista vaikka Islannin kirkko ei ollut kutsunut puolisoa tilaisuuteen. Puolisolla ei Korhosen muistion mukaan ollut "tilaisuuden järjestäjän perustelemia vastuita tai tehtäviä", jotka keskusrahaston mukaan ovat edellytys puolison kulujen korvaamiseen.

Satu Huttunen toteaa, että toisin kuin Korhonen väittää, Islannin piispanvihkimykseen osoitettu kutsu koski myös piispan puolisoa. Kotimaa24 on nähnyt kutsun, jossa puolison mukana oloa toivotaan erikseen.

Maksettiinko Brysselissä taksi vai parturi?

Kolmantena asiana Korhonen nostaa esiin taksikuitin Laajasalon Brysselin-matkalta. Hänen mukaansa 39,40 euron hintaisessa kuitissa mainittu yritys on taksin sijaan hiussalonki. Korhonen kertoo tarkastaneensa asian soittamalla kyseiseen yritykseen. Korhosen mukaan näyttää siltä, että Laajasalo on maksanut parturinsa kirkon luottokortilla.

Satu Huttusen mukaan Johanna Korhosen hiussalongin kuitiksi väittämä kuitti on taksikuitti. Huttunen kertoo, että Korhosen Kirkkohallituksen talousosastolle esittämän kysymyksen vuoksi kuitista on annettu selvitys talousosastolle ennen hiippakuntavaltuuston kokousta helmikuussa 2019.

– Olen itse istunut kyseisessä lentokenttätaksissa, joten tiedän, että kyseessä on taksikuitti, Huttunen sanoo.

Kotimaa24 on nähnyt piispa Laajasalon Kirkkohallituksen talousosastolle antaman seikkaperäisen selvityksen, jossa matkan kulusta ja aikataulusta on tehty yksityiskohtaista selkoa sanoin ja kuvin.

Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Lue myös:

Tuomiokapitulin lakimiesasessori kommentoi piispa Laajasalon rahankäyttöoikeutta – hiippakuntien valtuudet hämmentävät

Johanna Korhonen kirkolliskokouksessa: Hiippakunta antaa piispa Laajasalon käyttää rahaa kirkon ohjeiden vastaisesti

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.