Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kirkolliskokoukselle: Voisiko kirkko kehittää digitaalista äänestämistä?

Sanni Grahn-Laasonen kättelemässä kirkolliskokousedustajia.

Voisiko kirkko olla demokratian edelläkävijä ja ottaa käyttöön sähköisen äänestämisen, kysyi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraillessaan tiistaina kirkolliskokouksessa Turussa. Grahn-Laasosen mukaan kirkolliset vaalit voisivat olla ensimmäiset valtakunnalliset ja lakiin perustuvat vaalit, joissa äänioikeutta voisi käyttää sähköisen tunnistautumisen avulla omalta kotikoneelta tai äänestyspaikalla.

Ministeri Grahn-Laasonen luonnehti kirkkoa edelläkävijäksi jo siksi, että oli rohkea päätös antaa äänioikeus seurakuntavaaleissa 16 vuotta täyttäneille. 16-vuotiaat ovat saaneet äänestää seurakuntavaaleissa vuodesta 2010.

– Näin voitaisiin saada äänestysprosenttia nousemaan, saataisiin kerättyä arvokasta tietoa siitä mikä toimii ja osoitettaisiin edelläkävijyyttä yhteiskunnassa, Grahn-Laasonen sanoi.

Hän kehui kirkkoa myös siitä, että seurakuntavaalien yhteydessä on äänioikeuden ikärajan lisäksi tehty muita äänestysaktiivisuutta lisääviä päätöksiä. Tällaisina hän mainitsi vaalipäivän siirron pois isänpäivältä, vaaliviestinnän suunnitelmallisuuden ja ennakkoäänestyspaikkojen siirtämisen sinne, missä ihmiset liikkuvat.

– Jos kirkko tai seurakunnat ovat kaukaisia korkean kynnyksen paikkoja, on aina vain epätodennäköisempää, että sinne löytää se, joka pyörittää kiireistä lapsiperheen arkea, tai se, joka arkailee omaa kelpaamistaan ja kärsii sairaudesta tai yksinäisyydestä, taikka se, joka kokee olevansa yhteiskunnassamme muutenkin ulkopuolinen, ministeri sanoi.

Haaste kirkon järjestöille

Grahn-Laasonen puhui myös siitä, kuinka Suomella on globaali vastuu kannettavanaan koulutusviennissä. Suomi on "koulutuksen suurvalta", jolla on "valtavasti osaamista" koulutuksen kehittämisestä. Samaan aikaan osaamiskuilu köyhien ja rikkaiden maiden välillä on maailmalla ongelma.

Grahn-Laasosen mukaan Maailmanpankin ja Unescon tuoreet raportit kertovat "globaalista oppimisen kriisistä".

– On monia maita, joissa lapset eivät kolmen tai neljän kouluvuoden jälkeen osaa lukea yhtään sanaa tai laskea yhteen yksinumeroisia lukuja, Grahn-Laasonen totesi.

– Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen järjestöt tekevät kehitysyhteistyötä ja lähetystyötä ympäri maailman. Esitän nyt teille avoimen kysymyksen pohdittavaksi: Olisiko koulutus, ehkä erityisesti opettajien koulutus, sellainen teema, jonka me suomalaiset voisimme ottaa kärjeksi kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä? hän kysyi.

Kuva: Mari Teinilä. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kätteli Oulun piispana aloittanutta Jukka Keskitaloa tiistaina Turun kristillisellä opistolla.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.