Paaveista pyhimyksiä - toiselta puuttuu ihme

Johannes PaavaliIIJohannes Paavali II:sta (kuvassa) tulee pyhimys, Vatikaani vahvisti tänään. Yhtä lailla pyhimys tulee myös paavi Johannes XXIII:stä, joka oli paavina vuosina 1958-1963.

Paavi Franciscus on vahvistanut nyt toisenkin paavi Johannes Paavali II:n (paavina 1978-2005) tekemistä ihmeistä, jotka vaaditaan pyhimykseksi julistamiseksi. "Selittämättömän parantumisen" katsotaan tapahtuneen päivänä, jona paavi Johannes Paavali II julistettiin autuaaksi. Ensimmäiseksi ihmeeksi on jo aiemmin kerrottu nunna Marie Simon-Pierren parantaminen Parkinsonin taudista.

Sen sijaan Johannes XXIII:n nimiin ei ole vahvistettu kuin yksi ihme. Paavi Franciscuksen kerrotaan kuitenkin haluavan tehdä myös Vatikaanin II konsiilin käynnistäneestä paavista pyhän ja Franciscuksen sanotaan voivan tehdä poikkeuksen, vaikka toista ihmettä ei olekaan vahvistettu. Asiasta kertoo Vatikaanin tiedotuksesta vastaava Federico Lombardi.

Pyhimyksiksi julistamisen aikatauluista ei ole vielä annettu tietoa.

Katolisen kirkon katekismuksessa selitetään: "Kun kirkko julistaa pyhiksi joitakin uskovia, eli julistaa juhlallisesti, että nämä uskovat ovat harjoittaneet sankarillisesti hyveitä ja eläneet uskollisina Jumalan armolle, se tunnustaa heissä pyhyyden Hengen voiman. Kirkko vahvistaa uskovien toivoa antamalle heille pyhät esikuviksi ja esirukoilijoiksi."

Paavi Franciscukselta on julkaistu tänään myös ensimmäinen kiertokirje eli enskyklika. Sen nimi on Lumen Fidei ("Uskon valo"). Paimenkirjeen kerrotaan saattavan loppuun emerituspaavin Benedictus XVI:n aloittaman teosten trilogian. Benedictus XVI:n julkaisemat kaksi ensimmäistä osaa ilmestyivät vuosina 2005 ja 2007.

Paavi Franciscuksen todetaan saattaneen kolmannen osan loppuun emerituspaavilta saamansa käsikirjoituksen pohjalta. Ensyklikaa esitelleen kardinaali Marc Ouelletin mukaan paimenkirjeessä katsotaan, että kristillinen usko on valo, joka tulee Jumalan sanan kuuntelemisesta aikojen saatossa (in history).

Lumen Fidei (engl. pdf)