Pappisliitolta kannanotto: Naisten pappeuden mitätöinnin on loputtava

Ehtoollisen vietto

Suomen kirkon pappisliiton hallitus käsitteli eilen 7.12. kirjettä, jonka 28 kirkolliskokousedustajaa lähetti piispoille, ja kirjeen aikaan saamaa keskustelua. Liitto pitää antamassaan kannanotossa erittäin vahingollisena sitä, että osa papeista joutuu jatkuvasti kestämään virkansa tai kutsumuksensa kyseenalaistamista.

Liiton hallitus viittaa aiemmin tänä vuonna julkaisemaansa kannanottoon, jonka mukaan kirkossa on vain yksi, sukupuolesta riippumaton pappisvirka.

Pappisliitto sanoo antavansa yksiselitteisen tukensa papeille, jotka kohtaavat syrjintää ja epäasiallista kohtelua sukupuolensa johdosta.

"On kestämätön tilanne, että osa kirkon työntekijöistä ja päättäjistä katsoo pappisviran kuuluvan vain miehille ja siten mitätöi pappeuden niiltä naisilta, jotka kirkko on vihkinyt papeiksi", kannanotossa todetaan.

Pappisliitto kiittää myös arkkipiispa Tapio Luomaa Kotimaa24:ssä 5.12. olleesta haastattelusta, jossa hän sanoi, että jokaisen papin tulee voida työskennellä Jumalalta saamansa kutsun mukaisesti ilman, että hänen pappeutensa asetetaan kyseenalaiseksi.

Pappisliitossa toivotaan vastaavaa tukea papistolle kaikilta kirkon johtajilta.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Arkkipiispa: Jokaisen papin tulee voida työskennellä ilman, että hänen pappeuttaan kyseenalaistetaan

Kirje piispoille: Kirkolliskokouksen 28 edustajaa vaatii naispappeuden vastustajille lisää elintilaa kirkossa