Pian Kirkkopäivillä keskustellaan tasa-arvoisesta avioliittolaista

Aivan näillä hetkillä Kouvolan Kirkkopäivillä on alkamassa keskustelu aiheesta: Vihkiikö kirkko?

Tilaisuudessa arvioidaan, minkälaisia vaihtoehtoja kirkolla on suhtautua nyt, kun eduskunta on hyväksynyt tasa-arvoisen avioliittolain. Millaisia näkökulmia teologia, perusoikeudet, perheneuvonta, kirkkojen ykseys tai kirkkohäitä toivova mies- tai naispari keskusteluun tuovat?

Kotimaa24:n videohaastattelussa aihetta kommentoivat ennakkoon tilaisuudessa alustavilta Yhteys-liikkeen perustaja ja perhetyön kouluttaja, rovasti Liisa Tuovinen sekä kirkolliskokousedustaja, pastori Aino Vesti. Tuovinen kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta ja Vesti suhtautuu siihen kriittisesti.

Haastattelija: Emilia Karhu.