Piispa Jolkkonen: Kiusaamiseen nollatoleranssi

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kutsuu vanhempia talkoisiin koulurauhan puolesta. Hän korostaa, että koulurauhan turvaaminen vaatii kodin ja koulun yhteistyötä. Piispa Jolkkonen puhui koulurauhasta opettajille ja vanhemmille maanantaina Kuopiossa.

– Tuhansille koulun alkaminen merkitsee palaamista painajaiseen, jossa koululainen joutuu yhä uudestaan kohtaamaan toisten ivalliset hymyt, loukkaavat sanat ja muut eristämisen eleet, piispa muistutti.

– Jokainen kiusaamistapaus on liikaa, Jolkkonen sanoi Martti Ahtisaaren koululla Kuopiossa maanantaina.

Jolkkosen mukaan on selvää, että jokaisella koululaisella on vastuu työrauhan ylläpitämisestä. Hän rohkaisi opettajia vaatimaan oppilailta työrauhan kunnioittamista, sillä työrauha on kaiken oppimisen edellytys.

– Pitäkää kiusaamisessa nollatoleranssi, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Puuttukaa päättäväisesti jokaiseen tapaukseen, Jolkkonen sanoi opettajille.

– Teillä on lupa odottaa meiltä vanhemmilta, että ongelmiin puututaan ja niistä puhutaan kotona.

Jolkkonen totesi, että suomalainen koulu voi pääsääntöisesti hyvin. Pisa-tutkimuksen työrauhaa mittaavissa väittämissä Suomi kuitenkin sijoittuu OECD-maiden heikoimmin pärjäävien joukkoon.

Hän kutsui erityisesti vanhempia talkoisiin työrauhan vahvistamiseksi.

– Jos opettaja viestittää lapsen käytösongelmista, ottakaa nämä viestit vakavasti. Meillä vanhemmilla pitää olla rohkeutta kuulla opettajien viestejä, puhua asioista avoimesti lapsen kanssa kotona, selvittää ongelmien syyt ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimiin lasta tukien ja hänen auttamiseksi.

Kuopion Martti Ahtisaaren koulu on nimetty Nobelin rauhanpalkinnon saaneen presidentti Martti Ahtisaaren mukaan. Piispa Jolkkosen mukaan rauhantyö alkaa läheltä.

– Kun rakennamme yhdessä koulurauhaa, rakennamme myös rauhallisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, Jolkkonen totesi.

Jolkkonen toivotti oppimisen iloa uuteen lukuvuoteen kaikille opettajille, oppilaille ja vanhemmille sekä hyvän Jumalan siunausta.