Piispainkokous linjaa: Kirkon on syytä säilyttää vihkioikeutensa

Sormukset

Kirkon on nykyisessä tilanteessa syytä säilyttää vihkioikeutensa, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle. Keskiviikkona Helsingissä kokoontunut piispainkokous lähetti kirkolliskokoukselle selvityksen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä.

”Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Selvitystä varten tuotettu kyselytutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on myös erittäin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa”, selvityksen saatteessa todetaan.

Piispainkokous sanoo pitävänsä tärkeänä, että kirkolliskokous ottaa selvityksen huomioon jatkotyöskentelyssään. Piispat toivovat, että selvityksen johtopäätöksiä arvioidaan, kun kirkolliskokous käsittelee kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevaa edustaja-aloitetta.

Selvityksen johtopäätökset eivät kuitenkaan ole esityksiä kirkolliskokoukselle, piispainkokous sanoo.

”Asiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”, saatteessa todetaan.

Kirkolliskokous pyysi marraskuussa 2016 piispainkokousta selvittämään yhdessä kirkkohallituksen kanssa vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkolle. Piispainkokous pyysi selvityksen ulkopuoliselta selvityshenkilöltä, professori emerita Eila Helanderilta. Helander luovutti syyskuussa piispainkokoukselle laajan kartoituksensa avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille ja kirkon eri vaihtoehdoista.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa 6.–9.11.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Selvitys: Kirkko ei luovu avioliitto-opetuksestaan, mutta sateenkaaripareja saa vihkiä

"Tämä on vaikea rasti" – arkkipiispa kommentoi Helanderin selvitystä

Eila Helander: Kirkolliskokouksen on pakko tehdä jokin päätös vihkimisestä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.

23 kommenttia

 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Piispainkokous teki hyvän ratkaisun esittäessään että kirkolliskokous ottaa selvityksen jatkotyöskentelyssä huomioon ja myös arvioi sen johtopäätöksiä sekä toteamalla, että niitä voidaan tarkastella esimerkiksi edustaja-aloitteen 1/2017 Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen käsittelyn yhteydessä. Näin selvitys liitetään käytännössä lähdeaineistoksi perustevaliokunnan työhön. Myös yleisvaliokunta voi viitata siihen omassa lausunnossaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jorma Hentilä sanoo:

  Piispainkokous menetti tilaisuuden yrittää purkaa avioliittokysymyksestä syntynyttä jumia jättämällä ottamatta kantaa Eila Helanderin selvityksen siihen osaan, joka koskee samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Aineistoksi lähettäminen on vähin, mitä piispat saattoivat tehdä ilman, että selvitys olisi em. osalta heitetty piispainkokouksen roskikseen. Piispat – tai ainakin jotkut heistä – ilmeiseti haluavat, että kirkko istuu lähivuodet syytettyjen penkillä hallinto-oikeuksissa.

  Kirkolliskokouksen valiokunnat voivat ilman piispainkokouksen lähetettä käyttää Eila Helanderin selvitystä apunaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Asian käsittelyn niputtaminen yhteen prosessina on järjevää sekä hallinnollisesti, että toiminnallisen sujuvuuden kannalta.

   Eteni asian käsittely mitenkä tahansa, kirkko ei asiassa “istu syytettyjen penkillä” sen enempää hallinto- kuin käräjäoikeuksissa.

   Täysin riippumatta siitä, mitä kirkkojärjestys tai kirkkokäsikirja ilmaisevat kirkollisista toimituksista, käräräjäoikeus ei voi niitä koskevia asioita ottaa tutkittavakseen. Ei ainakaan yhdenvertaisuuskanteella. Käräjäoikeuksiuen toimivalta ei ulotu ratkaisemaan uskononharjoittamiseen liittyviä yhdenvertaisuus asioita, vaan ratkaisut jäävät täysin kirkon sisäisiksi.

   Tuomiokapitulin päätöskestä voi tehdä kirkollisvalituksen vain sillä perusteella, Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka tuomiokapituli on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

   Kirkollisvalitusta hallinto-oikeudelle ei voi tehdä sillä perusteella ettei katso päätöstä tarkoituksenmukaiseksi. Niinpä hallinto-oikeus tutkii ainosastaa sen, onko tuomiokapituli voinut esittämillään perusteluilla päätyä päätöksensä mukaiseen ratkaisuun. Ei sitä, olisiko jokin muu ratkaisu ollut asiassa tarkoituksenmukaisempi. Koska kirkollinen avioliittoon vihkiminen on uskonnonharjoittamista, eikä yhdenvertaisuuslaika sovelleta uskonnonharjoittamiseen, ei myöskään tuomiokapitulin ole tarvinnut sitä omassa harkinnassaan soveltaa.

   Sikäli kun piispainkokouksen voimassa oleva ohjeistusta ei katsota suoranaisesti lain vastaiseksi, on tuomiokapitulilla ollut täysi harkintavalta sen soveltamisessa. Hallinto-oikeus ei voi siihen puuttua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Puhumme eri asiasta.Tarkoitan tilannetta, jossa tuomiokapituli rankaisee sateenkaariparin vihkinyttä tai siunannutta pappia, ja tämä valittaa hallinto-oikeuteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   ilmauksesi on kyllä varsin ontto sikäli kun tuomiokapitulit ovat tehneet laillisia päätöksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Piispat: ”Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana…”

  Valhe. Kirkko ei palvele jäseniään tasa-arvoisesti, kun se sulkee ovensa tasa-arvoiseen avioliittoon haluavilta.

  Miksi pitää levittää propagandistisia valheita? Eikö piispojen pitäisi puhua totta? Toden puhuminen tarkoittaisi sen myöntämistä, ettei kirkko palvele kaikkia jäseniään, vaan eriarvoistaa.

  Kirkko palvelee kaikkia jäseniään joko luopumalla vihkioikeudesta tai vihkimällä kaikki jäsenensä sen mukaan kuin laki säätää. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.

  Voisivatko piispat avata, miten vihkioikeus ja evankeliumi liittyvät toisiinsa? Kun ne liitetään korulausein yhteen, niin ei tarvitse ihmetellä sitä huttua, jota piispat tarjoilevat. Tietävätkö itsekään, mitä aineita ovat keitokseensa heittäneet. Ilmeisesti jokainen piispa on lisännyt oman salaisen mausteensa.

  “Pokka pitää” piispoilla. Miettivätkö piispat, miltä he kuulostavat ruudun vastakkaisella puolella todetessaan ”Asiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”.

  Piispojen tarjoamassa Pokka pitää -sarjassa riippuu katsojan maailmakuvasta, nauraako hän vai itkee.

  Odotellaan sarjan seuraavaa jaksoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Mikään kirkon ulkopuolinen laki ei valvoita kirkkoa kohtelemaan jäseniään uskonnonharjoittamiseen liittyvissä asioissa tasa-arvosesti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   Helposti luulisi kirkon haluavan kohdella kaikkia jäseniään tasa-arvoisesti ihan kaikissa asioissa. Mutta väärin siis luulisi siinä tapauksessa. Olisipa vain kirkon valtaapitävilläkin pokkaa sanoa asiat yhtä suoraan kuin Jukka;)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   “Olisipa vain kirkon valtaapitävilläkin pokkaa sanoa asiat yhtä suoraan kuin Jukka”

   Samaan kehotin piispoja omassa kommentissani, vaikkakin eri näkökulmasta. Miksi ei olla rehellisiä ja sanota suoraan “Mikään kirkon ulkopuolinen laki ei velvoita kirkkoa kohtelemaan jäseniään uskonnonharjoittamiseen liittyvissä asioissa tasa-arvosesti”?

   Monen silmät avautuisivat, kun puhuttaisiin totta. Nyt piispat yrittävät nukuttaa kuulijoita, jotta silmät eivät avautuisi sille tosiasialle, että kirkko on epätasarvoinen ja syrjivä. Kaikki tietysti uskonnon nimissä. Kuten islamissa.

   On häkellyttävää huomata, miten kirkoissa toimivat samat lainalaisuudet kuin lakiuskonto islamissa? Miettikää, mistä se kertoo?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tapio Tuomaala & Risto Korhonen

   Kirkko toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa omista lähtökohdistaan käsin. Kirkon omassa tahdossa on kohdella ei vain jäseniään, vaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti omassa viitekehyksessään. Tätä viitekeystä ei kuitenkaan määrittele kirkon ulkopuolinen taho, vaan kirkko itse.

   Kirkon vihkiläytännön muuttamiseen tähtäävissä viimeaikaisissa kannaotoissa on yritetty väen väkisin soveltaa kirkon ulkopuolista viitekehystä kirkoon. Tämä ei koske sitä kirkolliskokousaloitetta, jonka yhteyteen Helanderin selvityksen jatkokäsitely on tarkoitus liittää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Kivimäki: “Kirkko toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa omista lähtökohdistaan käsin.”

   Yleensä on tapana kikkailla sanoilla, kun kantti ei kestä sanoa niin kuin asia oikeasti on.

   Kriistinuskon Jumalakin on väärä jumala hindujen lähtökohdista käsin eikä minkään sorttisia jumalia tai muita henkiolentoja ole olemassa uskonnottomien ja ateistien lähtökohdista käsin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Uskonnonharjopittaminen on kummallinen sana. Sehän vaatii aina tulkinnan ja sitä voidaan venyttää tarpeen tullen ja puristaa kasaan tarvittaessa. Hiljalleen menemme siihen suuntaan, että jokaisen uskonnonharjoitukseen kuuluu vain kotona tapahtuva sanan lukeminen ja rukouselämä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Lahtinen: “Sehän vaatii aina tulkinnan ja sitä voidaan venyttää tarpeen tullen ja puristaa kasaan tarvittaessa. ”

   Miksiköhän se sen (tulkinnan) vaatii? Olisiko syy siinä, että Jumala on antanut itsestään varsin tulkinnanvaraisen ja monimerkityksellisen ilmoituksen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jouni Turtiainen sanoo:

   K. Wallentin: “Olisiko syy siinä, että Jumala on antanut itsestään varsin tulkinnanvaraisen ja monimerkityksellisen ilmoituksen?”

   Juuri siitä se johtuu. Siksi tarvitaan kirkon yhteinen usko, jossa on yhdessä päätetty, kuinka Jumala ja hänen tahtonsa ymmärretään. Sitä varten tämä usko on myös kiteytetty uskontunnustuksiin.

   Muu uskonnollisuus on sitten jotain muuta kuin kristinuskoa tai sitten se on pelkkää yksityisajattelua vailla liittymistä kirkon yhteiseen uskoon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Turtiainen: ” jossa on yhdessä päätetty, kuinka Jumala ja hänen tahtonsa ymmärretään.”

   Juu, äänestämällä demokraattisesti. On se Jumala aika velmu, kun antaa ihmisten äänestää siitä mikä on hänen tahtonsa. Saas nähdä äänestetäänkö se Kaikkivaltiaan tahto ennen pitkää spn-avioliittoon suhtautumisessakin saman sorttiseksi kuin muitten pohjoismaitten kristillisten kirkkojen Jumalalla?

   Turtiainen: “Sitä varten tämä usko on myös kiteytetty uskontunnustuksiin.”

   Siitä uskontunnustuksen sisällöstäkin tuntuu olevan vähän eri sorttisiä näkemyksiä ainakin Suomen ev.lut.kirkon sisällä.

   https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/vain-joka-toinen-naispappi-uskoo-jeesuksen-syntyneen-neitseesta/

   Vai onko siitäkin jo julkaistu uudempia äänestystuloksia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Kimmon linkittämän uutisen johdosta voi tulla siihen johtopäätökseen, että koska vain puolet naispapeista uskoo Jeesuksen syntyneen neitseesä, niin nämä naispappeutta vastustavat ryhmittymät taitavat olla kristinuskon ydinkohtien suhteen varteenotettavampia, koska useimmat miespapit uskovat Jeesuksen neitseestä syntymiseen.

   Miten Jeesus syntyi neitseestä? ” Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä.” Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.”

   Miksi Jeesuksen tuli syntyä neitsyestä? Jeesus oli pyhä ja puhdas synnitön “uhrikaritsa”, joka sovitti maailman synnit.

   Kukaan ihminen ei olisi voinut sovittaa maailman syntejä. Miksi? Koska “kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”.

   Minä en ole naisten pappeutta vastaan, mutta ihmettelen, että puolet heistä ei usko neitseestä syntymiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Miksi neitsyestä syntyminen vaikuttaa Jeesuksen pyhyyteen ja synnittömyyteen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ehkä Salme kaikki eivät usko siksi,että heprean sana alma ei merkitse neitsyttä vaan ylipäätään nuorta naista.Myöskään kreikan parthenos ei ole yksiselitteisesti aina neitsyt vaan termiä käytettiin jopa temppeliportoista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Kukaan ihminen ei olisi voinut sovittaa maailman syntejä. Miksi? Koska ‘kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla’.” Jeesuksen ihmisyyden kieltäjiä kutsutaan monofysiiteiksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarja Aarnio sanoo:

   Hienan kummallisia kommentteja Martti Pentiltä.

   Kysyt “Miksi neitsyestä syntyminen vaikuttaa Jeesuksen pyhyyteen ja synnittömyyteen?” Onko tarkoitus kertoa, että tiedät vastauksen ja haluat tarkistaa tietävätkö muut?

   “Jeesuksen ihmisyyden kieltäjiä kutsutaan monofysiiteiksi.” Mitenhän tämä liittyy Salme Kaikusalon viestiin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: “Miksi Jeesuksen tuli syntyä neitsyestä? Jeesus oli pyhä ja puhdas synnitön “uhrikaritsa”, joka sovitti maailman synnit.”

   Mitä sillä, että on pyhä ja puhdas synnitön “uhrikaritsa” tekemistä neitseestä syntymisen kanssa? Eikö tavallisin menetelmin syntyvä lapsi voi olla puhdas ja synnitön?

   Salme: “Kukaan ihminen ei olisi voinut sovittaa maailman syntejä.”

   Eikö Jeesus ollutkaan ihminen? Oletko monofysitismin suuntaan kallellaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Onko tarkoitus kertoa, että tiedät vastauksen ja haluat tarkistaa tietävätkö muut?” Pikemminkin on tarkoitukseni osoittaa, että ne, jotka luulevat tietävänsä vastauksia, ovatkin jokseenkin ymmällä asioista.

   Ilmoita asiaton kommentti