Piispanvaalin avoimuus vastatuulessa ortodoksisessa kirkossa – "Listan ei tule olla julkinen"

Ortodoksinen kirkko

Suomen ortodoksisessa kirkossa noussut tarve avoimuuden lisäämiseen piispanvaalissa herättää vastustusta piispainkokouksessa.

Ortodoksinen kirkko perusti alkuvuodesta työryhmän selvittämään piispanvaalikäytännön muuttamista. Aloitteen asiasta teki kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen.

Ortodoksisessa kirkossa piispanvaalin ehdokasasettelun tekee piispainkokous, joka asettaa ehdolle enimmillään kolme henkilöä. Piispan valitsee kirkolliskokous. Tähän saakka piispainkokous on tehnyt ehdokasasettelunsa vasta samassa kirkolliskokouksessa, jossa vaali toimitetaan.

Aloitteessa toivottiin, että piispan valitsijat voisivat perehtyä syvällisesti ehdokasasetteluun perusteluineen ja arvioida ehdokkaiden edellytyksiä hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Aloitteessa ehdotettiin, että piispainkokouksen tekemä lopullinen ehdokasasettelu annettaisiin tiedoksi kirkolliskokoukselle hyvissä ajoin ennen vaalia. Uuden käytännön haluttiin tukevan myös piispan valinnasta etukäteen käytävää laajempaa keskustelua.

Piispat luottavat harkintakykyynsä

Ortodoksisen piispainkokouksen mukaan työryhmän esityksessä käsitellään muun muassa kriteerejä piispakandidaateille, luettelon pitämistä mahdollisista piispaehdokkaista, toimeen hakua ja ehdokasasettelua.

Syyskuun lopussa kokoontunut ortodoksinen piispainkokous toteaa, että kanoniset ja muodolliset ehdot täyttävistä ehdokkaista voidaan pitää listaa, mutta aloite listalle lisättävistä ja siltä poistettavista on oltava vain piispainkokouksella.

"Listan ei myöskään yksityissuojan puitteissa tule olla julkinen, eikä sen tarkoituksena ole kutsua seurakuntalaisia ottamaan osaa piispanvaaliin ehdottamalla omia kandidaattejaan", piispainkokous lausuu. Piispat kertovat luottavansa "vahvasti harkintakykyynsä listan pitämisestä". Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että kirkon kanonisessa perinteessä ja sen historiassa piispakandidaatit on pääsääntöisesti valittu piispojen päätöksellä 300-luvulta lähtien.

Piispainkokous katsoo, että työryhmän esityksen mukaisesti ehdokkaat voidaan julkistaa kahta kuukautta ennen vaalia.

Piispainkokous ilmoittaa suhtautuvansa kielteisesti siihen, että ehdokkaiden haastattelu ja vaalin valmistelu siirrettäisiin kirkolliskokouksen ulkopuolisille henkilöstöhallinnon ammattilaisille. Samoin se torjuu ehdokkaiden vaalityön ja vaalivaikuttamisen.

"Kirkon perinne ei tunne käytäntöä, jossa piispan tehtävään haetaan. Piispan tehtävään kutsutaan."

Lausuntonsa lopuksi piispainkokous esittää kiitoksensa piispanvaalityöryhmälle mutta lähettää esityksen takaisin jatkokäsittelyä varten. Piispainkokous edellyttää, että sen havainnot otetaan huomioon työryhmän seuraavassa esityksessä.

Ortodoksisen piispainkokouksen lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Ortodoksit kaipaavat avointa ja ennakoivaa käytäntöä piispanvaaliin

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.