Piispat kannanotossaan: Saattohoidon puutteet eivät ratkea laillistamalla kärsivän surmaaminen

Sairala

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kehottavat eutanasialain edistämisen sijaan keskittymään hyvän saattohoidon turvaamiseen. He kertovat näkemyksestään torstaina julkaistussa kannanotossaan.

"Eutanasialain hyväksymisen sijaan onkin nyt arvioitava, riittääkö nykyinen lainsäädäntö turvaamaan hyvän saattohoidon kaikille vai onko syytä harkita lainsäädännön kehittämistä tältä osin", he toteavat.

Piispat vetoavat muun muassa Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyyn. Sen mukaan yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, ettei saattohoitoa ole kehitetty Suomessa riittävästi. Nykyisessä kuolevien saattohoidossa on kyselyn mukaan vakavia puutteita.

Kannanotossaan todetaan, että hyvä ja ammattitaitoinen saattohoito on kuolevan ihmisen aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Saattohoidossa lievitetään fyysistä ja psyykkistä kipua ja paneudutaan samalla psykologisiin, sosiaalisiin sekä hengellisiin ja elämänkatsomuksellisiin asioihin.

Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan.

"Tätä tilannetta ei tule ratkaista laillistamalla kärsivän surmaaminen, vaan paneutumalla saattohoidon kehittämiseen koko maan alueella", piispat toteavat.

Varoittavana esimerkkinä eutanasialain vaikutuksista piispat pitävät sitä, kuinka lain voimaantulo Australiassa romahdutti ihmisten luottamuksen lääkäreihin. Kannanotossa muistutetaan, kuinka lääkäriliitot ympäri maailman vastustavat eutanasian laillistamista.

Lisäksi eutanasialain hyväksyneissä maissa lakia on myöhemmin alettu soveltaa sen alkuperäistä tarkoitusta ja kriteereitä laajemmin, piispat varoittavat.

"Eutanasiasta on tullut nopeasti yleisempää kuin lakia valmisteltaessa on arvioitu. Kriteeristöä on laajennettu käsittämään erityyppisiä potilastapauksia kuin mihin lakia perusteltaessa on vedottu. Eutanasia on lisääntynyt yli 80-vuotiaiden keskuudessa, ja se myönnetään yhä useammin mielenterveysongelmista kärsiville. Suuressa osassa tapauksia eutanasiatoiveen taustalla on tulevan kärsimyksen pelko", kannanotossa kirjoitetaan.

Kannanotossa piispat kannustavat arvioimaan eutanasian laillistamisen sijaan, miten saattohoito saataisiin maanlaajuisesti jokaisen tarvitsevan saataville, ja ryhtymään toimiin asiaintilan korjaamiseksi.

Kuva: Olli Seppälä

12 kommenttia

 • kimmo wallentin sanoo:

  “Saattohoidon puutteet eivät ratkea laillistamalla kärsivän surmaaminen”

  Eivät, mutta kuolevan ihmisen kärsimykset se poistaa. Se kai on eutanasian tarkoituskin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Erittäin viisas kanannanotto piispoilta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Piispojen julkilausuma on täysin kirkon opin mukainen, jossa ihmisten omalla ajattelukyvylle ei anneta mitään arvostusta. Kaikkien pitäisi vaan sokeasti ilman omaa ajattelua olla kirkon talutusnuorassa.

  Syntymässä kirkko ei tosin pääse synnytystilaisuuteen mutta välittömästi sen jälkeen pyrkii nimen antamisen tilaisuudessa ottamaan tämä uusi ihminen kirkon valtapiiriin omine rituaaleineen.

  Poislähdössä kirkko kertoo viimeisenä päivänä Jumala nostaa ruumiin taivaaseen. Tosin seurakunta kaivaa haudan jo paljon aikaisemmin puhtaaksi.

  Ihmisen elämän aikana kirkko korostaa oman oppinsa pelastusta kirkolliveroineen tai muuten helvetti vie ihmisen mennessään.

  Tosiaan ihmisen omalle ajattelukyvylle, omalle päätöksellään elämänsä ratkaisuista ei anneta mitään arvostusta.

  Eutanasia ei ole kärsivän ihmisen surmaamista vaan ihmisen oman päätöksen elämästään kunnioittamista. Myös tässä on huomioitava ihmisen itsensä tekemä terveys testamentti vai millä nimellä se kulkeneekin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  Se, että joku muinoin elänyt ihminen on joskus pari tuhatta vuotta sitten saanut päähänsä, ja joku toinen on sen Raamattuun tai johonkin uskonnollisiin opuksiin opiksi ylös kirjannut, että, omien päiviensä päättämisestä päättäminen – joko oman käden kautta tai toisen ihmisen avustamana – olisi kiellettyä, syntiä tai väärin, eikä olisi jokaisen ihmisyksilön ihan ikioma yksityisasia, ei tee siitä kenenkään muun kuin ihmisen itsensä päätäntävallan piiriin kuuluvaa asiaa.

  Kuten Reino totesi; kirkko pyrkii kontrolloimaan ja holhoamaan ihmisen yksityisyyttä kehdosta hautaan. Onneksi ote lipsuu jo ja arvovalta alkaa olla menneen talven lumia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Olen huolissani myös niistä (suurin osa) lääkäreistä, joiden vastuulle tämä surmaaminen sälytettäisiin. Kukaan ei ole kiinnostunut heidän omastatunnostaan kuten ei aborttien yhteydessäkään olla. Kuitenkin joidenkin pappien pitäisi saada toteuttaa omantuntonsa sallimaa kutsumasta toimia vastoin kirkon järjestystä ja avioliittoon vihkimissäännöstöä.

  Joidenkin pitäisi toimia vastoin omaatuntoaan ja lopettaa ihmisen elämä jo ennenkuin hän on syntynytkään tai elämän muussa vaiheessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: “Olen huolissani myös niistä (suurin osa) lääkäreistä, joiden vastuulle tämä surmaaminen sälytettäisiin.”

   Minä en ole. Vuon­na 2013 teh­dyn kyse­ly­tut­ki­muksen mu­kaan noin puo­let lääkä­reistä laillis­taisi euta­nasian Suo­messa ja ot­taisi käyt­töön vas­taavan käy­tännön kuin Hollan­nissa. Kym­menen vuot­ta aiem­min tä­tä miel­tä oli noin kol­mannes saman­laiseen ky­selyyn vastan­neista. (Lääkärilehti)

   Viide­sosa lääkä­reistä olisi val­mis toteut­tamaan euta­nasiaa käytän­nössä. 20% Suomen lääkärikunnasta riittäisi varmasti toteuttamaan eteen tulevat tapaukset.

   http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/puolet-laakareista-laillistaisi-eutanasian-9880/

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Surma, tappo ja murha ovat rikos, jota laillinen eutanasia ei tietenkään olisi. Noiden termien ahkera viljeleminen on eutanasiaa vastustavien vääristelevää, leimaavaa ja manipulatiivista sanankäytöä.

  Eutanasia tulisi kysymyksen tapauksissa, jossa kuoleman aiheuttava tappava tauti, vamma tms. on jo aloittanut äärettömän tuskallisen kuolin-prosessin, jonka eutanasia tulisi vain saattamaan nopeasti loppuun. On puhuttu mahdollisista väärinkäytöksistä ja testementtien kärkkymisistä. No näitä testementtien kärkkyjiä kyllä taitaa käydä vanhusten luona muutenkin, ja myös saattohoidon lääkkeitä saatetaan varastaa tai säästää ja jättää kuoleva kärsimään. Mitään inhimillistä toimintaa ei saada aukottoman virheettömäksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  Tänä päivänäkään Suomessa ei ole rikos antaa sellaista kuolinapua, jossa avustaja esim. jättää avustettavan ulottuville tappavan lääkkeen tai sitä sisältävän injektioruiskun. Lääkäri voi myös kirjoittaa potilaalleen tappavan annoksen kuolemaan johtavaa lääkettä rikkomatta lakia, kunhan potilas vain pystyy tämän lääkkeen itse ottamaan ja nielemään tai injektion itseensä pistämään. Avustetusta kuolinavusta ei kuitenkaan ole mitään tarkempia säädöksiä lain piirissä, mutta sitä ei myöskääm ole kriminalisoitu, eikä sanktioitu.

  Ero on huomattava verrattuna esimerkiksi Britanniaan, jossa itsemurhassa avustamisesta voi saada jopa 14 vuotta vankeutta.

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002532022.html

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Minusta eutanasia on itse aiheutettu kuolema, eli paremman termin mukaan omakuolema, sillä sitä ei tapahdu ilman ihmisen omaa aktiota, jota sen pyytäminen on. Lääkäri on vain tämän tahdon toteutumisen tekninen avustaja.

   Ilmoita asiaton kommentti