Professori: Kirkkohallitus soveltaa keittiöjuridiikkaa

Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolaista ei ole juridisesti korkeatasoinen, katsoo siviilioikeuden professori Urpo Kangas.

Kangas puhui asiasta Tulkaa kaikki -liikkeen tilaisuudessa Helsingissä lauantaina. Tulkaa kaikki -liike kertoo Kankaan kommenteista tiedotteessaan.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi viime viikon tiistaina oikeudellisen selvityksen avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Selvityksen mukaan lakimuutos ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Jos pappi kuitenkin vihkii samaa sukupuolta olevat, avioliitto on pätevä.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Kangas oli yksi neljästä oikeusoppineesta, joilta kirkkohallitus pyysi selvitystä varten asiantuntijalausunnon.

Kirkkohallituksen täysistunto ei ollut selvityksestä yksimielinen. Täysistunnon jäsenet kirkkoherra Kalervo Salo ja kansainvälinen asiantuntija Tarja Kantola jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Heidän mielestään selvityksessä jätettiin ottamatta huomioon keskeisiä oikeusperiaatteita.

Kangas kiinnitti Tulkaa kaikki -liikkeen tiedotteen mukaan huomiota käsitykseen, jonka mukaan "papilla ei ole yleistä vihkimisoikeutta".

– Tämä on merkillistä, koska laissa nimenomaan todetaan, että on. Kirkkohallitus soveltaa tässä keittiöjuridiikkaa. Ei voi olla virassa olevaa pappia, jolla ei olisi oikeutta vihkiä.

Kangas totesi tiedotteen mukaan, että koska papin vihkioikeuden antaja ei ole kirkko vaan valtio, kirkolla ei edes periaatteessa ole oikeutta rajoittaa papin oikeutta ja velvollisuutta vihkiä. Professorin mielestä kirkon olisi viisaampaa ratkaista suhteensa avioliittolakiin itse kuin jättää se syyttäjien ja tuomarien varaan.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Papin ei tarvitse vihkiä sateenkaariparia – mutta jos pappi vihkii, liitto on pätevä

Vihkiselvitykseen jätettiin eriävä mielipide – "Tasa-arvon näkökulma sivuutettu kokonaan"

Oikeusoppineet yksimielisinä: Papin avioliittolain mukaan vihkimä avioliitto on pätevä