Räsänen: En puuttunut kirkon päätöksentekoon

Rsanen_Paivi205Päivi Räsänen (kd) puhe, jossa hän huomautti uskonnonvapauden toteutumisen olevan myös kirkon sisäisen asian. Räsänen peräänkuulutti myös keskustelua kirkkotilojen käytöstä ja yhdessä kerättyjen varojen oikeudenmukaisesta jaosta.

Räsänen kiistää, että olisi pyrkinyt puuttumaan valtiovallan edustajana kirkon päätöksentekoon.

Viime aikoina keskustelua on herättänyt muun muassa Helsingin seurakuntayhtymän aikeet evätä kolehtituotot naispappeutta vastustavilta lähetysjärjestöiltä. Yksi näistä järjestöistä on Suomen Evankelis-Luterilainen Kansanlähetys, jonka lähetysopiston rehtorina Räsäsen puoliso toimii.

Päivi Räsänen sanoo, että hänen puheensa ei kuitenkaan kohdistunut mihinkään erityiseen tapaukseen tai tahoon.

– Halusin heittää kirkolliskokousedustajille haasteen keskusteluun. Onko kaikilla kirkon jäsenillä yhtäläinen kokoontumisoikeus ja toteutuuko uskonnonvapaus kirkon sisällä?

– En halunnut enkä voisikaan ottaa puheessani kantaa kirkon oppiin tai päätöksiin. On silti selvää, että minulla on oma vakaumukseni ja omat näkemykseni. Totta kai ne tulevat toiminnassani tavalla tai toisella esiin, Räsänen selvittää Kotimaa24:lle.

Päivi Räsänen toivoi, ettei hänen omaa henkilökohtaista kantaansa kirkon virkakysymyksessä kytkettäisi kirkolliskokouksessa käytettyyn puheenvuoroon. Räsänen totesi, että hänen kielteinen kantansa naispappeuteen on kuitenkin yleisessä tiedossa muista yhteyksistä.