Räsänen suree teokratia-syytöksiä

Heinäkuisesta Kansanlähetyspäivien puheestaan runsaasti julkisuutta saanut sisäministeri Päivi Räsänen (kd) palasi uskon, politiikan ja median suhteisiin puhuessaan Kauniaisissa Suomen Raamattuopistolla keskiviikkona. Räsänen kertoi aiheensa muuttuneen Kansanlähetyspäivien myötä ajankohtaisemmaksi. Tilaisuudesta oli hänen mukaansa sovittu Raamattuopiston kanssa jo keväällä.

Totuuden henki -virren jälkeen pitämässään puheenvuorossa Räsänen esitteli lyhyesti muun muassa luterilaista regimenttioppia. Hän nosti esiin myös julkisuudessa esitettyjä syytöksiä teokratiapyrkimyksistä. Syytökset liittyivät Räsäsen heinäkuisesta puheesta poimittuun Apostolien tekojen ajatukseen, jonka mukaan tulisi totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

- Tässä yhteydessä suren sitä, että omia agendojaan ajavilla poliitikoilla voi tulla sellainen käsitys, että tavoitteena olisi luoda jonkinlainen teokratia ikään kuin syrjäyttämään maalliset lait. Ajatus teokratiasta ei ole raamatullinen, Räsänen sanoi.

Hän lainasi samassa yhteydessä Paavalin Roomalaiskirjettä, jonka mukaan esivalta on Jumalan asettamaa. Räsänen huomautti, että Roomalaiskirjeen kirjoitusajankohtana esivaltaa edusti kristittyjäkin vainonnut Rooma, silti Paavali pysyi kannassaan. Roomasta Räsänen eteni nyky-Suomeen, sen hallitukseen ja omaan asemaansa sisäministerinä.

- Aivan samalla tavalla kuka tahansa, esimerkiksi Paavo Arhinmäki yhtälailla kuin minä, on Jumalan asettama, Räsänen sanoi ja nauratti yleisöään.

Hän kiinnitti huomiota suomalaisten kristinuskoa koskevien asenteiden muutokseen kuluneen kymmenen vuoden kuluessa. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksiin vedoten Räsänen totesi, etteivät kristillisen uskon perusnäkemykset enää ole enemmistön käsityksiä.

- Samalla uskonnollinen lukutaito ja osaaminen ovat rapistuneet. Uskon, että se näkyy myös mediassa. Sellaiset kristillisestä maailmankatsomuksesta nousevat näkemykset, jotka olivat aiemmin suomalaisille itsestään selvyyksiä, ovat nykyisin hätkähdyttäviä ja jopa epäkorrekteja. Monille tuntui olevan ällistyttävää ja hätkähdyttävää miten joku voi ajatella, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmisiä.

Räsäsen mukaan myöskään avioliiton sanomista miehen ja naisen väliseksi instituutioksi ei koettu vielä kymmenen vuotta sitten epäkorrektiksi.

- Nyt joku kokee pelkästään tämän lausumisen loukkaavana. Vaikeiden kysymysten välttäminen on saattanut johtaa siihen, että osalle kirkon jäsenistä Raamatun opetukset saattavat tulla yllätyksenä.

Hän opetti Kauniaisiin kokoontuneille kuulijoilleen myönteistä ja avointa suhtautumista mediaan.

- Mielestäni suomalainen media on moniarvoinen ja toimii yleisesti ottaen eettisesti.

Räsäsen mukaan media olisi syytä nähdä mahdollisuutena niin sanan- kuin uskonnonvapaudenkin näkökulmasta.