Ripistä väittelevä Alaranta: Kirkon ripissä ilmenee laittomuuksia

ALARANTAJOHANNES205Johannes Alaranta ehdottaa täydennystä kirkkolakiin.

Hän haluaa lakiin kohdan, jonka mukaan työnohjauksessa voi käsitellä rippisalaisuuden alaan kuuluvia asioita silloin, kun työnohjaaja on kirkon pappi tai virassa oleva lehtori, jota ehdoton vaitiolovelvollisuus sitoo. Työnohjauksessakaan papille uskoutunut henkilö ei kuitenkaan saa tulla suoraan tai välillisesti ilmi.

- Tällä hetkellä kirkossa käytetään laajasti työnohjausta, mutta se on aina laitonta silloin, kun ne asiat koskevat rippiä tai sielunhoitoa. Papit saattavat hyvinkin vaikeita asioita kohdata, silloin he voisivat aivan reilusti niistä puhua silloin, kun toistakin sitoisi ehdoton vaitiolovelvollisuus, Alaranta selventää ehdotustaan.

Nykylaista seuraa se, että Alarannan mukaan työnohjaajien koulutuksessakin syyllistytään laittomuuksiin, jos ja kun siellä käydään läpi sielunhoidon tapausesimerkkejä. Alaranta muistuttaa, että kirkkolain mukaan yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa uskoutunutta henkilöä eikä myöskään uskottua asiaa saa kertoa mukaan kenellekään, ei siis edes pappiskollegalle.

- Olen törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että vaikkapa jossain hartauspuheessa kerrotaan nimettömästi jostakin yksilön kohtaamisesta, joka on sekin ehdottoman vaitiolovelvollisuuden rikkomista. Silloin kun asiasta on uskouduttu papille, niistä ei saa tehdä hartauspuheita eikä niille saa naureskella missään kahvipöytäkeskusteluissa, Alaranta sanoo.

Rippisalaisuuden rikkomisesta voisi seurata papille sanktioita kirjallisesta huomautuksesta erottamiseen. Alarannan tiedossa ei ole tapauksia, joista olisi tullut seuraamuksia.

Paitsi, että Alaranta vaatii väitöskirjassaan säädöstä siitä, että papin on ryhdyttävä toimiin lapsen suojelemiseksi kaltoinkohtelutapauksissa sekä lupaa käsitellä rippiasioita työnohjauksessa, hän esittää kirkkolakiin myös yhden periaatteellisesti merkittävän sanan lisäämistä.

Nykyisin kirkkolaissa todetaan, ettei "yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa saa ilmaista". Alarannan mukaan pitäisi puhua myös yksityisestä sielunhoidosta.

- On täysin mahdotonta määritellä, mitä tarkoittaa muuten sielunhoidossa, kun tarkoitus on suojata nimenomaan yksityistä rippiä ja yksityistä sielunhoitoa.

TM Johannes Alarannan väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 12.10.Itä-Suomen yliopistossa. Käytännöllisen teologian alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on Taakkojen kantaja vai ilmiantaja? Kirkko-oikeudellinen tutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin vaitiolovelvollisuudesta vuoden 1993 kirkkolain mukaan ja vaitiolovelvollisuudesta vuosina 2007–2012 julkisuudessa esitetyt tulkinnat.

Lue myös: Tutkija vaatii kirkon rippisalaisuuden muuttamista