Risto Jukko: Kirkkohallitus ei painosta

Risto Jukko kommentoi Sari Roman-Lagerspetziä ja Johanna Korhosta liittyen kirkon lähetystyön keskuksen kirjeeseen

Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko on hämmentynyt vantaalaisten luottamushenkilöiden toimittaja Johanna Korhosen ja Sari Roman-Lagerspetzin kannasta, jonka mukaan kirkkohallitus ja kirkon lähetystyön keskus painostaisi seurakuntia tukemaan kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.

Korhonen ja Roman-Lagerspetz kertoivat kantansa Kotimaa24:ssä tänään ja viittasivat kirkon lähetystyön keskuksesta seurakuntien kirkkoherroille, lähetystyöstä vastaaville teologeille ja lähetyssihteereille lähetettyyn kirjeeseen (kirje julkaistu uutisen alla). Asiassa taustalla vaikuttaa varsinkin pääkaupunkiseudulla aktiivisena käynyt keskustelu siitä, miten järjestöt suhtautuvat naispappeihin ja homoihin. Pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat evänneet rahaa tietyiltä järjestöiltä. Korhonen ja Roman-Lagerspetz katsovat, että kirkon lähetystyön keskus pyrkii nyt vaikuttamaan niin, että kaikkia kirkon lähetysjärjestöjä on tuettava ja ohittaa epädemokraattisesti luottamushenkilöt vetoamalla viranhaltijoihin.

- Ei kirjeessä missään sanota eikä sanella paikallisseurakunnille, mille näistä seitsemästä talousarviomäärärahaa kohdistetaan. Kirjettä on tulkittu väärin. Tässä ei oteta kantaa siihen, kenelle rahaa annetaan. Kirjeessä on mainittu kriteerit talousarviomäärärahojen myöntämisperiaatteiksi, esimerkiksi seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu. Ei tähän pidä lukea enempää kuin mitä siinä on. Mistään painostuksesta ei ole kyse. On tietysti valitettavaa, että tätä voidaan tuolla lailla lukea, Risto Jukko sanoo.

Jukko kertoo, että ideana on vain ollut tiedottaa lähetystyön tapahtumista henkilöitä, jotka siitä seurakunnissa virkansa puolesta vastaavat. Kirje ei sisältänyt pyyntöä lähettää sitä luottamushenkilöille.

Risto Jukko kertoo, että kirkon lähetystyön toimikunta on käsitellyt lähetystyön keskuksen kirjeluonnosta ja pitänyt hyvänä tiedotuskirjeen lähettämistä. Toimikunnan puheenjohtaja on piispa Simo Peura.

Sari Roman-Lagerspetz hämmästelee, ettei järjestöjen kannoista seksuaalivähemmistöihin ja naispappeuteen puhuta kirjeessä mitään.

- Järjestöjen kanssa on puhuttu näistä asioista ohjauskeskusteluissa. Tämän kirjeen tarkoitus ei ollut käsitellä näitä asioita vaan kertoa perussopimuksesta ja mitäs se merkitsee seurakunnille. Ohjauskeskusteluista tulee kooste Kirkon ulkoasiain neuvoston kokoukseen 9.12.

Kotimaa24 julkaisee kirkon lähetystyön keskuksen kirjeen, lue tästä:

Aihe: KIRKON LÄHETYSTYÖN KUULUMISIA

Kirje seurakuntien kirkkoherroille, lähetystyöstä vastaaville teologeille ja lähetyssihteereille

Arvoisa työtoveri,

Lähetyksessä tapahtuu suuria asioita niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

KIRKON LÄHETYSTYÖN RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

Kirkkomme lähetystyön rakenteiden uudistaminen on edennyt siten, että ns. perussopimus kirkon ja seitsemän lähetysjärjestön välillä on solmittu tänä kesänä. Nämä seitsemän lähetysjärjestöä ovat:

* Suomen Lähetysseura

* Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

* Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

* Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

* Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys

* Medialähetys Sanansaattajat

* Suomen Pipliaseura

Perussopimuksen mukaan vain näillä seitsemällä järjestöillä on kirkon lähetysjärjestön asema. Ne voivat toimia kirkkomme nimissä ulkomaisilla työalueilla yhteistyössä paikallisten kirkkojen, verkostojen ja järjestöjen kanssa. Ne osallistuvat yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa kirkon lähetystehtävän hoitamiseen kotimaassa. Tätä työtä varten ne voivat saada seurakunnilta kolehtivaroja ja talousarviomäärärahoja sekä vapaaehtoista kannatusta. Myös Kirkon Ulkomaanavun kanssa on solmimista vailla vastaavantyyppinen perussopimus.

Muistutamme teitä taloudellisen tuen tärkeydestä näille järjestöille ja pyydämme teitä kohdistamaan lähetyskannatuksenne näille kirkon lähetysjärjestöille.

Lokakuun toinen sunnuntai on perinteisesti ekumeeninen lähetyspyhä seurakunnissa. Pyydämme teitä huomioimaan tämän ja keräämään 12.10.2014 oman seurakuntanne kolehdin lähetystyölle kirkon lähetysjärjestöjen kautta.

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET

Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja yllä mainituille kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat:

- lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus

- seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset

- lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestöjen työssä

- seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu

- seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestöjen lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

KANSAINVÄLISEN TYÖN HIIPPAKUNTASIHTEERIT

Vuoden 2014 alusta aloittavat tuomiokapitulien rekrytoimat uudet kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit. Heidän tehtävänään on tukea seurakuntia niiden toteuttaessa kirkon kokonaisvaltaista lähetystehtävää. Kutsukaa näitä uusia lähetyksen ja kansainvälisen diakonian työntekijöitä seurakuntiinne.

KIRKON LÄHETYSKUMPPANUUSNEUVOTTELU

Ensi keväänä, 31.3.-3.4.2014 järjestetään ensimmäistä kertaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyskumppanuusneuvottelu Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Neuvotteluun on kutsuttu niiden yhteistyökirkkojen edustajia eri puolilta maailmaa, joiden kanssa kirkkomme lähetysjärjestöillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus. Tällaisia kumppanuuskirkkoja on tällä hetkellä noin 30. Lähetyskumppanuusneuvotteluun odotetaan myös ekumeenisesti merkittäviä kansainvälisiä vieraita kuten Luterilaisen maailmanliiton, Kirkkojen maailmanneuvoston ja Euroopan kirkkojen konferenssin edustajia. Suomesta neuvotteluun osallistuu kirkon johtoa, hiippakuntien edustajia, Kirkon ulkoasiain neuvosto sekä Kirkon lähetystyön toimikunta.

Seurakunnilla, hiippakunnilla ja lähetysjärjestöillä on mahdollisuus kutsua kumppanuuskirkkojen edustajia ennen neuvottelua ja sen jälkeen vieraakseen. Vierailuja koordinoi projektisihteeri Katariina Ylikännö (yhteystiedot poistettu Kotimaa24:n toimesta).

KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTON YLEISKOKOUS

Lähetys oli näyttävästi esillä Kirkkojen maailmanneuvoston 10. yleiskokouksessa Busanissa, Etelä-Koreassa (30.10-8.11.2013). KMN:n uusi lähetysasiakirja "Yhdessä kohti elämää - lähetys muuttuvassa tilanteessa" esiteltiin kirkoille arvioitavaksi ja sai innostuneen vastaanoton. Sen suomennos valmistuu lähiviikkoina.

Armollista loppuvuotta 2013 toivottaen, Kirkon lähetystyön keskus