Saarakkala: Myös poikien ympärileikkauksen voisi kriminalisoida

Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ympärileikkauksesta.

Saarakkala katsoo, että yhä jatkuva juridisen tulkinnan epävarmuus poikalasten ympärileikkausten lainmukaisuudesta ei ole oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Viranomaisilla on Suomessa erilaisia kantoja ympärileikkaukseen.

"Suomessa yleisesti tunnustettujen yksilön perusoikeuksien turvaamisen vuoksi olisi kestävää ulottaa ympärileikkausten kriminalisointi tyttölapsista myös poikalapsiin rikoslakia sovellettaessa. Myös erillisen pykälän säätäminen maamme rikoslakiin lapsia koskevien ympärileikkausten kiellosta voisi tulla kysymykseen lasten edun turvaamiseksi. Tätä näkökantaa tukee varsinkin Suomen ratifioima lastensuojeluun velvoittama yleissopimus, jossa lapselle taataan ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus ja vaaditaan suojelemaan lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä vahingoittamiselta, väkivallalta ja pahoinpitelyltä", Saarakkala kirjoittaa.

Hallitukselta Saarakkala kysyy seuraavasti: "Aikooko hallitus ratkaista poikalasten ympärileikkauksiin liittyvän lainsäädännöllisen pattitilanteen ja yhdenmukaistaa laintulkinnan uskonnollisin perustein suoritetusta ympärileikkauksesta koskemaan molempia sukupuolia, jolloin sekä tyttö- että poikalapselle tehty ympärileikkaus olisi rikoslain mukaan rangaistava teko tai onko hallituksella valmiutta säätää rikoslakiin pykälä, jossa lapselle sukupuolesta riippumatta suoritettu ympärileikkaus kielletään?"

Lue lisää Saarakkalan nettisivuilta

Lue myös: "Ympärileikkaus on vastoin uskonnonvapautta"

Viranomaiset eri linjoilla poikien ympärileikkauksesta