SDP:n kansanedustajat: Suomen kiellettävä lapsiavioliitot

morsian

SDP:n kansanedustajat Tytti Tuppurainen ja Eeva-Johanna Eloranta toivovat Suomen kieltävän lapsiavioliitot.

Tuppurainen on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen alle 18-vuotiaiden avioliittojen kieltämiseksi. Nykyään lainsäädäntö edellyttää täysi-ikäisyyttä avioliiton solmimiseksi, mutta oikeusministeriön poikkeusluvalla myös alaikäinen voi solmia avioliiton.

Poikkeuslupaan ei ole asetettu alaikärajaa. Vaikka poikkeuslupaan liittyy huoltajan kuulemisvelvoite, Tuppuraisen mukaan on perusteltua kyseenalaistaa lapsen edun toteutuminen.

Koska avioliittoon liittyy oletus puolisoiden seksuaalisesta kanssakäymisestä, Tuppuraisen mukaan on myös epäeettistä sallia alle 16-vuotiaiden avioliitot. Suomen rikoslain mukaan alle 16-vuotiaita on suojeltava seksuaalisilta teoilta. Tuppuraisen mukaan alle 16-vuotiaille myönnetty lupa solmia avioliitto on laillistettua lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Eeva-Johanan Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa pyydetään selvitystä hallituksen toimista lapsiavioliittojen estämiseksi YK:n ihmisoikeusneuvoston heinäkuussa 2015 antamien suositusten mukaisesti. YK:n ihmisoikeusneuvosto kehottaa päätöslauselmassaan jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi.

Eloranta viittaa myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilan kannanottoon.  Kurttilan mukaan erityisesti tyttöjen oikeuksien turvaamisen kannalta lapsiavioliittoja ei pitäisi sallia. Elorannan mukaan nollatoleranssi lapsiavioliitoille on erityisen ajankohtainen vinhaa vauhtia monikulttuuristuvassa Suomessa.

Alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana, mutta edelleen niitä solmitaan noin 30 vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa avioitui vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta, joista 869 oli tyttöjä.

Yleisimmät perusteet erityisluvan hakemiselle ovat uskonnollinen vakaumus, raskaus ja kulttuuriset syyt. Yleensä luvan saannin perusteena on alaikäisen raskaus, sillä oikeusministeriö ei viime vuosina ole myöntänyt alle 17-vuotiaille avioliittolupia uskonnollisista tai kulttuurisista syistä.  Alle 16-vuotiaille myönnetyt luvat ovat hyvin harvinaisia.

Lue myös:

Lapsiasiavaltuutettu: Uskonnollisia yhteisöjä alettava valvoa