Selvitys: Maailman ortodoksien määrä pieneni suhteellisesti sadassa vuodessa

Ortodoksinen kirkko Helsingissä

Yhä harvempi maailman kristityistä kuuluu ortodoksisiin kirkkoihin, kertoo yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Pew selvityksessään.

Ortodokseja on suhteellisesti 12 prosenttia kristikunnasta, kun sata vuotta sitten heitä oli 20 prosenttia maailman kristityistä. Maailman ihmisistä ortodokseja on kaiken kaikkiaan neljä prosenttia. Vuonna 1910 vastaava luku oli seitsemän prosenttia.

Tutkimuskeskuksen mukaan ortodoksien absoluuttinen määrä on kuitenkin sadassa vuodessa kaksinkertaistunut noin 260 miljoonaan jäseneen. Heistä noin 100 miljoonaa asuu Venäjällä.

Vuonna 1910 huomattava osa katolilaisista (65 prosenttia), ortodokseista (91 prosenttia) ja protestanteista (52 prosenttia) asui Euroopassa, Pew kertoo selvityksessään. Nykyisin Euroopassa elää katolilaisista 24 prosenttia ja protestanteista 12 prosenttia. Ortodokseista Euroopassa elää sen sijaan valtaosa eli 77 prosenttia.

Ortodoksien suhteellisen vähenemisen taustalla on Euroopan väestönkehitys eli verrattain pieni syntyvyys ja vanheneva väestö. Katolilaisuus ja protestanttisuus kasvavat alueilla, joilla väestö on nuorempaa ja syntyvyys suurempaa kuin Euroopassa. Tällaisia ovat muun muassa Saharan eteläpuolinen Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Etelä-Aasia.

Suurin ortodoksikristittyjen keskittymä Itä-Euroopan ulkopuolella on Etiopiassa. Siellä elää arviolta 36 miljoonaa ortodoksia, jotka muodostavat noin 14 prosentin osuuden maailman ortodokseista.

Kuva: Matti Karppinen. Näkymä Helsingin Uspenskin katedraalin ikonostaasiin.

Lue myös:

Selvitys: Yli 80 maassa yhtä uskontoa suositaan virallisesti tai epävirallisesti

Kyselyn mukaan kommunismin alta nousseet kansat uskovat Jumalaan