Selvitys: Teologian koulutuspaikkoja tulisi vähentää

Teologien työttömyys on edelleen hieman vähäisempää kuin akateemisilla keskimäärin, mutta se on lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana.

Asia selviää Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston teologian osaston ja Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan yhteistyössä toteuttamasta selvityksestä. Selvitystä varten toteutettiin työllistymiskysely vuosina 2010–2014 teologian maisterin tai tohtorin tutkinnon suorittaneille. Lisäksi tehtiin alumni- ja vaikuttajahaastatteluja sekä hyödynnettiin aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja kyselyitä.

Evankelis-luterilainen kirkko ja koulut eivät selvityksen mukaan tule todennäköisesti jatkossa työllistämään teologeja siinä määrin kuin aiemmin on arvioitu. Lisäksi vähennykset järjestötehtävissä sekä kova kilpailu liike-elämän työpaikoista näkyvät vastavalmistuneiden vaikeutena työllistyä.

Koulutustasoa vastaavien työtehtävien löytäminen on vaikeampaa kuin ennen. Kyselyyn vastanneista teologeista seitsemällä prosentilla ei ollut työpaikkaa tai tietoa tulevasta työpaikasta.

Tulosten perusteella selvityksessä esitetään teologien koulutusmäärää vähennettäväksi 10–15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Myös koulutuksen sisältö kaipaa uudistamista.

− Tulevaisuudessa teologikoulutuksen tulisi kehittää nykyistä vahvemmin opiskelijoiden kykyä toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä ymmärtämisen ja auttamisen taitoja, koulutustarveselvityksen laatineet yliopisto-opettaja Maria Buchert ja tutkija Juha Sainio toteavat.

Erityinen ongelma teologien työllistymiselle on se, ettei tutkintoa tunneta muualla kuin perinteisissä teologiammateissa. Koulutusta antavien yksiköiden tulisikin auttaa opiskelijoita tunnistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistaan.

− Kyky tunnistaa uskonnollisen ajattelun ja traditioiden mekanismeja ja näiden vaikutuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ovat monikulttuurisissa yhteiskunnissa yhä tärkeämpiä taitoja, joiden tarvetta nykyiset globaalit ilmiöt näyttävät vahvistavan, Buchert ja Sainio summaavat.

Kuva: Joona Raudaskoski