SEN laati avustajan ohjeet lasten turvapaikkapuhutteluun – Kotkaan ekumeeninen avustajapankki

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) julkaisi eilen tiistaina avustajan ohjeet lasten puhutteluihin Maahanmuuttovirastossa.

Turvapaikkapuhuttelussa haastateltavalla on oikeus riippumattomaan avustajaan, joka huolehtii lapsen oikeusturvan toteutumisesta. Avustajalla on puhutteluissa puheoikeus.

Jo aiemmin SEN on kutsunut kaikkia jäsenyhteisöjään tukemaan keskuudessaan olevia turvapaikanhakijoita niin henkisesti kuin konkreettisestikin turvapaikanhakuprosessin aikana ja sen jälkeen.

Kotkan ja Haminan evankelisluterilaisten seurakuntien, helluntaiseurakuntien ja vapaaseurakuntien edustajat päättivät ennen juhannusta pidetyssä kokouksessaan perustaa alueelle ekumeenisen avustajapankin. Kukin kirkko kokoaa omien seurakuntiensa piiristä avustajat, jotka haluavat tukea turvapaikanhakijoita. Jokainen seurakunta pitää luetteloa avustajistaan.

Avustaja on lapsen huoltajan valtuuttama henkilö, joka on perehtynyt lapsen tilanteeseen ja hänen perheensä turvapaikkaprosessiin.

Varsinaisia pätevyysvaatimuksia avustajalle ei ole, mutta hänen on lähetettävä Migriin etukäteen valtakirja. Avustajan pitää tuntea perhe ja lapsen pitää kokea hänet turvalliseksi ja luotettavaksi aikuiseksi. Lapsen vanhempi tai vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaaja eivät voi toimia avustajana.

– Kristityiksi kääntyneiden perheiden ja etenkin 7–12 vuotiainen lasten haastattelut ovat nostaneet suomalaisen avustajan roolin entistä tärkeämmäksi, sanoo avustajapankki-idean äiti Tuire Kajasvirta.

Hän edustaa Kotkan ja Haminan evankelisluterilaisia seurakuntia ja opettaa vapaaehtoisena maahanmuuttajille suomen kieltä.

– Minun ei tarvinnut kuin hiukan vihjaista ideasta, ja vapaaseurakunnat ja helluntaiseurakunnat lähtivät heti mukaan. Unelmoimme siitä, että vastaavia vapaaehtoispankkeja perustettaisiin vähintään jokaiselle vastaanottokeskuspaikkakunnalle.

Kotkan ja Haminan alueella ekumeeniseen vapaaehtoispankkiin voi ilmoittautua vapaaehtoistyo.fi-palvelun kautta.

– Kesälomien jälkeen elokuussa ideoimme koulutusta uusille mukaan haluaville, Kajasvirta kertoo.

Yhteistyötä koordinoidaan niin, että tarvittaessa avustaja tukee myös toiseen seurakuntaan kuuluvaa turvapaikanhakijaa. Näin varmistetaan, että vapaaehtoispankin apu tavoittaa vähintäänkin paikkakunnan kaikki kristityt turvapaikanhakijat.

Kysymyksiin vanhempien käytöksestä kirkossa ei tarvitse vastata

Suomen Ekumeenisen Neuvoston ohjeissa kehotetaan avustajaa tekemään ennakkoon perheen tilanteesta ja vaiheista tarkat muistiinpanot ja aikajana. Avustajan tehtävänä on myös selittää lapselle, mistä puhuttelussa on kyse. Hän rauhoittaa ja rohkaisee lasta prosessin kaikissa vaiheissa.

Jos lapselta kysytään jotakin avustajan mielestä asiaankuulumatonta esimerkiksi vanhempien uskonnonharjoittamisesta, avustaja voi ohjeen mukaan sanoa lapselle, että hänen ei tarvitse vastata.

Ohjeissa painotetaan, että avustajan on hyvä itse äänittää puhuttelu ja tehdä tarkkoja muistiinpanoja, jolloin asioita on helpompi tarvittaessa tarkistaa jälkikäteen. Ohjeiden mukaan Migrin äänityslaitteet eivät ole aina luotettavassa kunnossa.

Puhuttelun jälkeen avustajaa ohjeistetaan käymään tarkastuspöytäkirja huolella läpi yhdessä lapsen kanssa. Yksityiskohtia voi korjata ja tarkentaa. Esimerkiksi lapsen reaktiot kuten mahdolliset itkukohtaukset tulee kirjata pöytäkirjaan oikeisiin kohtiin.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Maahanmuuttovirasto kysyy alle 12-vuotiailta heidän uskostaan

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.