Seurakunta valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan kuusi miestä ja yhden naisen – Oikeus sanoi: Ei käy

Itä-Suomen hallinto-oikeus on määrännyt kumottavaksi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen sukupuolikiintiöihin vedoten. Kirkkovaltuusto valitsi tammikuussa 2017 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan kuusi miestä ja yhden naisen.

Päätöksestä tehtiin valitus. Valittaja totesi päätöksen olevan kirkkolain vastainen, sillä lain mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.

Sääntö ei koske kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. Käytännössä kiintiöt koskevat siis etenkin kirkon hallinnon eri tasoille valittavia johtokuntia ja toimikuntia.

Seurakunnan kirkkoneuvosto totesi oikeudelle antamassaan lausunnossa, että henkilövalinta oli yksimielinen eikä muita ehdokkaita esitetty valittavaksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja oli todennut päätöksenteon yhteydessä suullisesti, ettei johtokunnan kokoonpano täytä kirkkolain määräystä. Lausunnon mukaan kirkkovaltuuston oli kuitenkin pitänyt valita johtokunta, jotta seurakunnan asioita voitaisiin hoitaa.

Valittaja huomautti vastineessaan, että myös ainoan naispuolisen jäsenen varajäseneksi valittiin mies. Hänen mukaansa valinta osoitti piittaamattomuutta kirkkolaista.

Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi lokakuun alussa ratkaisun, jossa se kumosi kirkkovaltuuston päätöksen. Oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että kyseinen johtokunta on toimielin, jota kirkkolain säädökset sukupuolikiintiöistä koskevat. Oikeuden mukaan kiintiösäännöksestä poikkeamiselle ei riitä perusteeksi se, että jäseniksi ei esitetty muita naisia eikä toisten naisten suostumusta jäsenyyteen ollut ilmoitettu.

Oikeus totesi, että jos toimielimen kokoonpano ei vaalin jälkeen vastaa kirkkolain edellyttämää sukupuolijakoa, vaali pitää toimittaa uudelleen. Tarvittaessa asia on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.