Seurakuntaneuvosto kielsi naisten pappeutta vastustavien järjestöjen esitteet Helsingin Paavalinkirkosta

Paavalin kirkon torni ja lamppu

Naisten pappeutta vastustavien järjestöjen esitteitä ei enää saa pitää esillä Helsingin Paavalinkirkossa, Paavalin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan tiistaina.

Paavalinkirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa on tästä eteenpäin jaossa seurakunnan omia esitteitä sekä Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuottamaa materiaalia. Lisäksi esillä voidaan pitää materiaalia järjestöiltä, joita Helsingin seurakuntayhtymä tukee kansainvälinen avun ja lähetystyön määrärahoistaan, toisin sanoen Kirkon Ulkomaanavulta sekä kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä kolmelta: Suomen Lähetysseuralta, Suomen Pipliaseuralta ja Medialähetys Sanansaattajilta.

Esitteitä voi olla jaossa myös projekteista, joissa Paavalin seurakunta on mukana, kuten Suomen Ekumeenisen Neuvoston organisoimasta Ekumeenisesta vastuuviikosta.

Seurakuntaneuvoston päätöstä käsittelee blogissaan neuvoston jäsen Eeva Vallisaari. Hänen mukaansa kirkossa on ollut jaossa myös materiaalia, joka antaa "ristiriitaisen kuvan siitä, mihin kirkkomme ja seurakuntamme on sitoutunut".

"Tällaisia ovat esimerkiksi esitteet, joita julkaisevat järjestöt avoimesti vastustavat naisten pappeutta", Vallisaari kirjoittaa.

Hänen mukaansa asia on merkittävä, koska kirkossa kävijä olettaa, että seurakunta on valinnut kyseiset esitteet kirkossa jaettaviksi.

Vallisaari toteaa, että järjestöt voivat toimia vapaasti mutta seurakunnalla ei ole velvoitetta jakaa niiden toimintaa edistävää materiaalia.

"Tämän mukaisesti esille Paavalinkirkkoon ja seurakunnan muihin tiloihin laitetaan jatkossa vain sellaisten järjestöjen materiaalia, jotka ovat yksiselitteisesti sitoutuneet kaikkien vähemmistöjen oikeuksien ja tasa-arvon edistämiseen sekä koti- että ulkomaisessa toiminnassaan."

Seurakuntaneuvosto toteaa esitteitä koskevan päätöksen perusteluissa, että Paavalin seurakunta on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa seurakunta. Häirintää on mikä tahansa toiminta, joka välillisestikin luo vihamielistä ja epämiellyttävää ilmapiiriä, Vallisaari kirjoittaa.

Paavalin seurakuntaneuvosto on jo aiemmin linjannut, että neuvoston päätettävissä olevia kolehteja kerätään vain lähetysjärjestöille, joiden katsotaan edistävän yhdenvertaisuutta. Myös seurakunnan omia lähetyssopimuksia on karsittu. Päätös esitteistä on seurakuntaneuvoston mukaan saman linjan mukainen.

Esitteitä koskevaan päätökseen jätettiin yksi eriävä mielipide.

Kuva: Olli Seppälä. Paavalinkirkon torni.

Lue myös:

"Nainen ei voi toimia järjestössämme pappina" – Näin lähetysjärjestöt vastasivat Helsingin seurakunnille

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.