Seurakuntien luottamushenkilöt toivovat lupaa sähköisiin kokouksiin – kirkkolaki estää

Kuva: Olli Seppälä

Monet luterilaiset seurakunnat ovat toivoneet, että niiden päättävät toimielimet voisivat järjestää sähköisiä kokouksia vallitsevassa koronatilanteessa.

Toisin kuin kuntalaissa, kirkkolaissa ei kuitenkaan vielä ole säännöksiä sähköisistä kokouksista. Keväällä valtioneuvoston linjaus poikkeusoloista ja valmiuslain soveltamisesta antoi kirkkohallitukselle mahdollisuuden antaa asiasta väliaikainen määräys. Kevään pahimpaan epidemia-aikaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien päättävät toimielimet pystyivät siis järjestämään kokouksensa etänä.

Nyt Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on vedonnut kirkkohallitukseen, jotta kirkko löytäisi nopeasti turvallisen tavan järjestää luottamuselimiensä etä- ja hybridikokouksia matalalla kynnyksellä. Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää, että kirkkohallitus valmistelee pikaisesti kirkon lainsäädäntöön vaadittavan muutoksen, ellei ratkaisua löydy nykyisestä lainsäädännöstä.

Vetoomuksen mukaan on kestämätöntä, että luottamushenkilöiden pitää koronapandemian keskellä kokoontua yhteen saadakseen päätöksenteon lailliseksi. Helsinkiläisvaltuutetut viittaavat kotonatilanteen kärjistymiseen ja esimerkiksi siihen, että Helsingin kaupunginvaltuusto järjestää hybridikokouksia: osa valtuutetuista on paikalla valtuustosalissa, osa on mukana etäyhteyden kautta.

Kirkon viestintä kertoo tiedotteessaan lausunnosta, jonka Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on antanut kirkkohallitukselle asiasta. Mäenpää toteaa, että "kun valtioneuvosto on todennut poikkeusolojen päättyneen, kirkkohallitus ei voi antaa väliaikaista määräystä, joka sallisi sähköisen kokouksen. Kirkon toimielimissä on siksi vallitsevissa normaalioloissa sovellettava toimielimen päätösvaltaisuutta koskevia kirkkolain säännöksiä, jotka edellyttävät jäsenten läsnäoloa kokouksessa päätösvaltaa käytettäessä".

Edellä kuvattu valtuustojen ja neuvostojen "kokoontumispakko" ei koske useimpia muita kirkon palavereita tai kokouksia, jotka voidaan tälläkin hetkellä pitää etäyhteyksien kautta.

Uuden kirkkolain piti tulla voimaan tämän vuoden alusta, mutta eduskunnan hallintovaliokunta palautti sen kirkolle uudelleen valmisteltavaksi.

Lue myös:

Lupa etäkokouksiin päättyi kirkossa poikkeusolojen lakattua – päättäjät palaavat kokoushuoneisiin

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.