Sibelius-Akatemiassa tarkastetaan ensimmäinen kirkkomusiikin alan taiteellinen tohtorintutkinto

Xaris poikkitaiteellisessa jumalanpalveluksessa Johanneksenkirkossa

MuM, FM Martti Laitinen tarkastelee 23. syyskuuta tarkastettavassa tohtorintutkinnossaan musiikin ja jumalanpalveluksen liturgisen sisällön suhdetta ja vuoropuhelua. Se on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ensimmäinen taiteellinen tohtorintutkinto kirkkomusiikin alalla.

Tutkinto koostuu viiden laajamuotoisen jumalanpalveluksen musiikista sekä niihin liittyvästä tutkielmasta. Laitinen johti ja soitti Ilmari Krohnin ja Markus Virtasen sävellyksiä, perehtyi klassiseen liturgiseen urkujensoittoon ja ideoi jumalanpalvelusmusiikin uusia muotoja. Hän halusi asettaa musiikin ja liturgisten tilaisuuksien muun sisällön molempia hyödyttävään vuorovaikutukseen, jolla on taiteellista arvoa.

– Tavoitteenani oli sekä kehittyä urkurina ja musiikinjohtajana, syventää ymmärrystä jumalanpalvelusmusiikin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä perehtyä kahteen keskeiseen kirkkomusiikin ohjelmistotyyppiin - virsilauluun ja gregoriaaniseen kirkkolauluun sekä niihin perustuvaan musiikkiin, Laitinen kuvailee.

Laitinen sanoo, että musiikki ei ole vain jumalanpalveluksen koriste tai sen sisällön palvelija vaan osa sen olennaista sisältöä. Liturgisen musiikin suunnittelu ja toteutus on monisyinen taiteellinen tehtävä, jossa estetiikka, teologia, traditio ja käytännön toteutus kietoutuvat yhteen. Kirkkomuusikolta edellytetäänkin hyvää ymmärrystä musiikista ja liturgisesta tilanteesta sekä niiden vuorovaikutuksesta. Parhaimmillaan kanttori voi luoda tilanteita, joissa taide ja liturgia lyövät kättä – oli sitten kyse yhteislaulun säestyksestä tai raamatuntekstiin perustuvasta urkuimprovisaatiosta.

– Kirkkomuusikko tarvitsee monipuolisuutta, hetkessä toimimisen taitoa ja kokonaisuudentajua. Alan tohtorikoulutukselle on tarvetta, sillä se on loistava tilaisuus systemaattiseen työskentelyyn vuorovaikutuksessa muiden muusikkojen ja tutkijoiden kanssa, Laitinen toteaa.

Kuva: Olli Seppälä. Kuva viime vuoden joulukuun alussa Helsingin Johanneksen kirkossa järjestetystä poikkitaiteellisesta jumalapalveluksesta, joka oli viimeinen taiteellinen osa Markku Laitisen tohtorintutkintoa. Jumalanpalvelukseen sisältyi myös liturgista tanssia, jonka toteutti tanssiryhmä Xaris Finland.