Sleyn ja seurakunnan yhteiset messut poikivat lausuntopyynnön tasa-arvovaltuutetulle

Satakuntalainen kirkkoherra on toimittanut tasa-arvovaltuutetulle lausuntopyynnön Turun hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee Porin Teljän seurakunnan messuyhteistyötä Sleyn kanssa. Hallinto-oikeus linjasi helmikuussa, että seurakunta ei rikkonut lakia jatkaessaan messujen järjestämistä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa. Uutisen päätöksestä voi lukea täältä.

Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala katsoo, että tapauksessa kierretään tasa-arvolakia ulkoistamalla osavastuu seurakunnan jumalanpalveluselämästä ulkopuoliselle yhteisölle.

Hautala työskentelee vakituisesti Porin seurakuntayhtymään kuuluvan Lavian seurakunnan kirkkoherrana. Teljän seurakunta kuuluu samaan yhtymään.

Tällä hetkellä Hautala toimii määräaikaisesti kirkkoherrana Säkylä-Köyliön seurakunnassa.

"Mielestäni päätös on väärä"

Hallinto-oikeudessa käsitellyt Väinölän kirkon messut ovat sekä Porin Teljän seurakunnan että Sleyn jumalanpalveluksia. Sopimuksen mukaan jumalanpalvelusten järjestämisestä vastaa Sleyn pappi muun papistonsa avustamana. Messujen toimittamiseen osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös Teljän seurakunnan papistoa.

Hautala tulkitsee hallinto-oikeuden päätöstä niin, että kun seurakunta tekee yhteistyösopimuksen Sleyn kanssa ja kutsuu Sleyn edustajan hoitamaan työntekijäjärjestelyt, seurakunta välttyy itse tekemästä tasa-arvolain vastaisia päätöksiä.

Hautala pitää ongelmallisena, että hallinto-oikeuden päätöksessä keskitytään vain seurakunnan työjärjestelyihin, ei sopimukseen sinänsä.

– Mielestäni päätös on väärä, Hautala sanoo Kotimaa24:lle.

"Syyllistyykö seurakunta syrjivien rakenteiden tukemiseen?"

Hautala kirjoittaa tasa-arvovaltuutetulle osoittamassaan lausuntopyynnössä, että hän ymmärtäisi tilanteen, jossa seurakuntayhtymä vuokraa tilat Sleylle. Hautala toteaa, että naispapittomia messuja on kuitenkin vuosia markkinoitu Teljän seurakunnan omaan jumalanpalveluselämään kuuluvana osana.

Hautala huomauttaa, että kirkkolain mukaan kirkkoherra vastaa jumalanpalveluselämästä.

"Onko tosiaan mahdollista kiertää tasa-arvolakia delegoimalla kirkkoherralle kuuluva vastuu jumalanpalveluelämästä ulkopuoliselle yhteisölle yhden kirkon osalta?" Hautala kysyy lausuntopyynnössään.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että seurakunta on sopimusta tehdessään tiennyt Sleyn toimivan kirkon virkakäsityksen vastaisesti. Hautala haluaa tietää tasa-arvovaltuutetun kannan siihen, syyllistyykö seurakunta yhteistyöhön suostuessaan syrjivien rakenteiden tukemiseen.

Kuva: Olli Seppälä. Naispuolisen papin juhlapuvun risti.

Lue myös:

Hallinto-oikeus: Porin Teljän seurakunta ei rikkonut lakia jatkaessaan messujen järjestämistä Sleyn kanssa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.