STI haluaa järjestää yliopistokelpoista opetusta

Herätysliikepohjaisen Suomen teologisen instituutin hallitus hyväksyi kokouksessaan huhtikuussa STI:n strategian 2014 – 2019. Sen vision mukaan vuonna 2019 STI on merkittävä teologinen koulutuslaitos, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa EU:n koulutusjärjestelmän tunnustaman teologisen alemman korkeakoulututkinnon. Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa yliopistojen maisteriohjelmaan.

Asiassa on tarkoitus edetä lyhyin askelin. Ensin opiskelijoille tarjottaisiin opintokokonaisuuksia, jotka AHOT–prosessin (Aikaisemmin hankittujen opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen) perusteella voitaisiin lukea hyväksi yliopistojen teologiseen tutkintoon. Hyväksiluettavien opintokokonaisuuksien tarjoaminen alkaisi syksyllä 2016. 

STI:n pääsihteeri Ville Auvinen kertoo Kotimaa24:lle, että lähtökohtana on, että koulutusta järjestettäisiin yhteistyössä STI:n taustajärjestöjen kansanopistojen kanssa.

Hän painottaa, että alkuun keskityttäisiin vain opintoihin, jotka voitaisiin lukea hyväksi yliopistossa.

– Tulevaisuudessa olisi ehkä oma tutkinto, ja sekin vaan kandin tutkinto, mutta nämä ovat vasta ihan suunnitelman ja unelman puolessavälissä, Auvinen sanoo.

Auvisen mukaan asia suunnitelmalla ei sinänsä ole liittymäkohtia kirkkoon, sillä opintojen hyväksyminen olisi yliopistojen ja STI:n välinen asia.