Suomen Lähetysseura ensimmäisenä lähetysjärjestönä kansainvälisen ACT-allianssin jäseneksi

ACT-allianssin logo

Suomen Lähetysseura on hyväksytty täysjäseneksi kirkkojen ja uskontoperustaisten järjestöjen ACT-allianssiin. 147 kirkon ja järjestön verkosto koordinoi kansainvälistä kehitysyhteistyötä, humanitaarista työtä ja vaikuttamistyötä. Suomesta Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin jäsen jo ennestään.

ACT-allianssi avasi vuonna 2017 jäsenyyden myös lähetysjärjestöille, jotka ovat aktiivisia kehitysyhteistyössä, vaikuttamistyössä ja humanitaarisessa työssä. Lähetysseura sai jäsenyyden ensimmäisenä tällaisena järjestönä.

Lähetysseura on jo tarkkailijajäsenenä ollessaan kanavoinut katastrofirahoituksensa ACT-allianssin kanssa ja noudattanut verkoston eettisiä ohjeistuksia ja linjauksia. Lähetysseura on myös osallistunut paikallista työtä koordinoivien ACT-foorumien työskentelyyn.

”Muutos antaa Lähetysseuralle mahdollisuuden osallistua täysvaltaisena ACT-allianssin jäsenenä kansainvälisiin päätöksiin ja kansallisiin foorumeihin. Muutoksen kautta kansainvälinen yhteistyö vahvistuu. Lähetysseuran työ köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi, ihmisoikeuksien vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kohtaamiseksi tehostuu. Lähetysseura ja sen kautta järjestön kumppanit saavat vahvemman äänen verkostossa”, toiminnanjohtaja Rolf Steffansson sanoo Lähetysseuran tiedotteessa.

Täysjäsenenä Lähetysseura käyttää jatkossa kehitysyhteistyön ja katastrofityön aineistoissaan ACT-allianssin logoa.

Kuva: ACT-allianssin logo